08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Påbyggnader på caput

Har gjort slätröntgen och MR med följande utlåtande, men vad betyder det i klartext?

“Påbyggnader på framför allt caput humerus inferiora ledytekant. En antydd reduktion av ledbroskhöjden verkar också finnas i humeroskapularleden och i intilliggande skelett i scapula finns cystiska förändringar.”
I status viss atrofi av supra- och infraspinatusmuskulaturen samt påtagligt inskränkt inåtrotation
framför allt med armen abducerad i 90 grader.

Det betyder att du har en artros i själva axelleden. Ledhuvudets brosk har helt eller delvis försvunnit. Vid uttalad värk kan en axelprotes vara en möjlig behandling. Vid dålig rörlighet och uttalad värk så brukar en axelprotes både kunna ge en signifikant reduktion av smärtorna och dessutom en förbättrad rörlighet.