08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Har slagit axeln ur led när jag halkade på isen

Jag har slagit axeln ur led när jag halkade på isen och slog den i ett extraljus på en bil med hela min tyngd.

Jag har fått MR-utlåtande enl. följande: Det finns ett måttligt ödem i caputs bakre del efter främre luxation med Hill-Sachs skada. Korresponderande Bankartskata ses med skada av främre inferiora labrum. En ALPSA-skada kan inte uteslutas. Liten mängd vätska ses utanför leden varför kapselruptur inte kan uteslutas.
Min fråga är: Hur återställd kan jag bli, ortopeden sa att jag kommer att få minskad rörlighet och artros? Hur kommer det att påverka min möjlighet att dansa och spela golf? Tävlar i dans på elitnivå.

Just nu kan jag inte lyfta armen framåt uppåt eller åt sidan uppåt. Kan vrida in den vid 90 grader men inte utåt speciellt mycket. Ortopeden sa att det inte var operabelt, kan leda till mer artros om man opererar. Går hos sjukgymnast där jag börjat med lite träning. Vad tror ni om framtiden? Kicki

MR verkar bara visa typiska förändringar som efter en axelluxation. Prognosen är god. Den dåliga kraften i axeln kan bero på att du fått en sträckning av en nerv, detta brukar bli bättre med tiden.