08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

MR visar komplicerad fraktur

Fall vid telemarksåkning. Genomförd MR visar på komplicerad fraktur, där infraspinatusmusklen fäster in på ett litet fragment. Partiella senskador.
Bild som vid traumatisk frusen skuldra.


Läkaren vill avvakta operation för att se vad sjukgymnatiken kan ge ytterligare 4 veckor. Är det vettigt?
Kan läkningsprosesen ta skada av att vänta och se? Det har nu gått tre månader sen skadan.
Orolig för att senskadan inte skall gå att reparera då jag läst att skadan skall åtgärdas inom 3 månader.
Skulle det vara vettigt att försöka få till en second opinion?

Vid en komplicerad fraktur i överarmsbenet brukar rotatorcuffen sitta fast i olika benfragment. Det gör att senorna inte drar sig tillbaka på samma sätt som om rotatorcuffen rivs av direkt från benet. Om det nu gått lång tid efter skadan så är det sannolikt att några veckors väntan inte kommer att göra till eller från.  Om bara benfragmenten ligger bra på plats har din skada en god prognos.  Stelheten eller mindre rotatorcuffskador går att hantera i ett senare skede. Har du fått en frusen skuldra efter en fraktur i axlen så bör du fundera på om smärtorna sitter i bicepsmuskeln. Sitter smärtorna i bicepsmuskeln så kan bicepssenan ha fastnat mellan två frakturfragment. Detta kan ge ett besvärligt och långvarigt  smärttillstånd.   /Carlos Rivero Siri