08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Stel efter fraktur i axeln

Kan en komplicerad fraktur, där infraspinatusmusklen fäster in och senskador på supraspinatus ge samma symtom som en frusen axel? Smärta utsida överarm. Olyckan 3/3 2015. Går 0 grader  i utåtrotation att avfärda som en traumatisk frusen axel? Bör man misstänka att frakturen kan vara felläkt och det då påverkar 0-rotationen?

En komplicerad fraktur i axelleden kommer alltid att bli mer eller mindre “felläkt”.  Om själva ledytan ser fin ut så kan axelleden ändå fungera relativt bra. En stelhet i axelleden, sekundär till en fraktur, får man betrakta som relativt normal de första 2-3 månaderna.  Sedan bör axelleden successivt återfå sin rörlighet under några månaders tid.  /Carlos Rivero Siri