08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

10 års smärta i axeln

Jag styrketränade mycket mellan det att jag var 17 – 25. När jag var 23 fick jag ont i höger axel. Smärtan strålade ut i armen samt ned i handen och i baksidan skulderbladet. Det var en smärta som jag kunde stå ut med. Det som jag upplevde som mitt största problem var i stället att jag inte kunde spänna bröstmuskeln ordentligt.

Det gjordes både slätröntgen, ultraljud och MR. Inga avvikelser upptäcktes. Inte heller sedvanliga test, tex Neers, visade något. Läkaren erbjöd sig därför att genom operation gå in och titta på bröstmuskeln och se om det var några sammanväxningar i området.

Under operationen tog han bort en bindvävshinna. Efter operationen blev smärtorna i sidan axel, arm och baksida samt nacke närmast outhärdliga. Jag kunde överhuvudtaget inte träna längre, och mitt enda intresse blev att bli smärtfri.

Två år efter operationen gick jag tillbaka till läkaren. Denne satte då en kortisonspruta i bursan i axeln. Direkt blev jag helt smärtfri, och det kändes som det rann ner blod i armen, som att armen blev syresatt. Efter två år började jag styrketräna på nytt. Det gick bra några gånger, men vid övningar som innebar att axlarna sträcktes i maxläge ovanför axlarna, tex rodd där huvudet lutas mycket framåt eller då man hänger i en stång och drar sig upp, kändes det som att något slog i taket på axeln.

Jag kunde inte sträcka ut axeln utan att få förfärligt ont. Naturligtvis kom smärtan tillbaka och jag har nu haft förfärligt ont i över tio år. Just det man har försökt att sätta två kortisonsprutor till, men det har inte hjälpt. Det känns mycket mindre smärtsamt om jag sitter eller ligger med stöd för axeln. Min fråga är om det kan vara något annat än primärt impingement, vilket min läkare vill operera för.

För mig känns axeln mer instabil, och smärtan minskar betydligt om axeln fixeras eller om jag vilar armen på något. Att smärtorna ökade betydligt efter operationen tycker jag tyder på att instabiliteten ökade i området genom borttagandet av bindvävshinnan. Även om den vuxit tillbaka har operationen rubbat ursprungsläget. Jag har fått tre kortisonsprutor sammanlagt mot bursan. Skulle det vara farligt att ta en eller några till?

Det faktum att en kortisoninjektion i bursan gjorde att du blev bättre talar starkt för att du lider av en inklämning, impingement. Impingement är dock en samlingsdiagnos för flera olika axelproblem som ger smärtor från bursa subakromiale.

Om du känner att axelleden är uppenbart instabil, dvs den glider eller hoppar på ett sådant sätt att du måste rätta till den för att få den på plats, så är axelleden sannolikt även instabil.

Om instabiliteten började efter en olycka där axeln gick ur led så beror den oftast på en sk. labrumskada. Det är dock vanligt att en instabilitet inte beror på att axeln hoppat ur led och en labrumskada, utan att axeln är överrörlig.

En mer generaliserad axelsmärta som sitter över hela axelpartiet, skulderblad och nacke, talar mer för instabilitet. En smärta som sitter mer på framsida-utsida av axeln med utstrålning mot utsidan av överarmen talar mer för impingement. /Carlos Rivero Siri