08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Har röntgat axeln och det visar trångt om utrymme.

Har röntgat axeln och det visar mycket trångt om utrymme, fick en kortisonspruta som inte hjälpte alls.

Varit hos ortoped som inte tyckte operation skulle hjälpa snarast risk att stjälpa. Har haft smärtor sedan januari 2015, tränar pilates, har riktigt ont, kan jag göra något mer, pröva kortinsonspruta igen eller annat?

Du bör försöka med en sjukgymnastiks behandling och egenträning under 3-4 månader. Behandlingen är för de flesta patienter en effektiv metod för att minska smärtorna. Vår egen statistik visar att över 80% av patienterna förbättras av sjukgymnastik, trots att de har starka till mycket starka smärtor vid mottagningsbesöket. Dessa siffror stämmer bra med forskningen.

Hjälper inte sjukgymnastik och du har starka smärtor både nattetid och när du arbetar så är det rimligt att ånyo diskutera möjligheterna att minska symptomen genom en operation.