08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Kraftig värk i 3 månader..

Hej­san, Jag har sedan 3 månader en tilltagande kraftig värk i vä axel. Jag har fått den röntgad vilket var u.a. Det enda som hjälper är Naproxen maxdos.

Har även provat akupunktur och massage hos en naprapat. När jag rul­lar på axeln bakåt så kna­kar det och ibland kän­ner jag en dov känsla över axelpartiet även under smärtlindring. Är ej rörelsehindrad i axeln men värken tilltar allt mer och är konstant, framförallt i vila. Både husläkaren och naprapeten har konstaterat att jag har överrörliga axelleder. Har ej skadat mig i samband med träning utan värken har kommit utan anledning och är alltmer tilltagande. Kan ej träna nu pga värk och kan inte ta mer Naproxen. Alvedon hjälper ej. I övrigt frisk. Vad göra? /H

Du bör komma igång med en strukturerad träning efter instruktioner från en sjukgymnast. Begreppet överrörliga axlar kan möjligen förklara en del av dina symtom, men mest sannolikt är det inte förklaringen. Oavsett om man är överrörlig eller inte så är det avgörande om man själv upplever axelleden som instabil eller inte.  Om du går till en axelspecialist så kommer du mest sannolikt bli rekommenderad sjukgymnastik i första hand. Den vanligaste diagnosen för din åldersgrupp är nog ändå impingement. /Carlos Rivero Siri, specialist i ortopedi och axelkirurgi