08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Smärtor efter operation av seninklämning.

Har genomgått akromioplastik och artroskopisk lateral klavikelresektion,15-02-12, efter en åttaårig process mot slutlig diagnos. Supraspinatus nästan genomgående rupterad och AC-leden smärtande.

Läkning angiven till 3-6 mån, full styrka efter 12 mån. Nu i princip full rörlighet men viss smärta i supraspinatussenan i  ytterlägen, troligen från AC-leden.

Har inte fått någon trovärdig redogörelse av läkningsprocessen (“Det broskar till sig i leden”). Ett häpnadsväckande uttalande av läkare och sjukgymnast. En recesserad klavikel saknar ju ledbrosk, vilket inte nybildas. Alltså nöter en naken, ev bindvävsförstärkt, klavikelända mot akromionsidans ev återstående ledbrosk (vet ej status på detta).

Ledbrosket nöts ner med tiden och artrosen smälter ner sin del av detta. Är prognosen är alltså fortsatt dålig, och med tiden ökande smärta även om styrkan och rörligheten är rätt OK?

Efter en operation där man fräser bort en del av yttre nyckelbensändan, så skall inte längre nyckelbenet leda mot akromion. 

Man kan förvänta sig en förbättring vad gäller smärta och rörlighet efter den operation du beskriver. Alla patienter blir dock inte helt smärtfria.

Normalt sett ser man den mest påtagliga effekten av operationen inom ett år. Därefter har man ytterligare en liten förbättring under följande år.