08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Kortisoninjektion och blodsocker.

Jag har fått kortisoninjektion i axeln för kalkaxel och läst att detta förlänger verkningstiden till flera veckor för kortisonet jämfört med tabletter.

Min fråga är hur lång tid det tar för kortisonet från en injektion att lämna kroppen? Några dagar efter en injektion kan tydligen blodsockret höjas. Hur lång tid påverkar kortisoninjektionen blodsockret? Tacksam för svar. Maria

Verkningstiden för kortisonet varierar beroende på vilken typ av kortison som injicerats. Om man sprutar in kortison i knäleden så får man en tydlig höjning av blodsockret hos de flesta patienter med typ 1-2 diabetes under 2-3 dagar. En enda injektion av kortison in i axelleden har inte visat sig ge någon höjning av blodsockret. Upprepade injektioner in i axelleden med några dagars mellanrum ger dock en blodsockerhöjande effekt hos diabetiker.

Jag känner inte till några studier där man specifikt har studerat blodsockret efter kortisoninjektioner som man får i axelledens slemsäck, bursa subakromiale. Men det är klokt att ändå antaga att kortisoninjektionen möjligen kan höja blodsockret i 2-3 dagar efter injektionen. /Carlos Rivero Siri