08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Artros i inre och yttre nyckelbensleden

Har AC led och SC led artros samt kalk och inflammation i axeln. Har fått en kortisonspruta i axeln för ett år sedan som tyvärr tog i en muskel, vilket orsakade mig problem länge efteråt. Nu pratar man om att ge mig kortison i SC leden, hur vanligt är det? Finns det risker?

Det finns inga större risker med en kortisoninjektion i axeln. Den kan ibland göra ganska ont dagen efter injektionen.

Effekten av behandlingen varierar mellan olika individer. I genomsnitt så håller den smärtstillande effekten av en kortisoninjektion omkring 3-4 veckor. Men kortisoninjektionen kan lika gärna ha effekt under ett par dagar eller ett par månader.