08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Mått dåligt efter en kortisoninjektion

Hej,Jag fick en kortisoninjektion pga smärtor/inflammation. Det verkar som att injektionen träffade ett blodkärl.

Direkt efter det har jag mått väldigt illa men främst att blodtrycket har åkt upp och ner hela tiden. Tog blodtryckssänkande tabletter under några dagar. Men det verkar inte hjälpa. Har väldigt konstiga känslor och främst känns det i huvudet. Vad kan detta gå över eller måste jag uppsöka läkare?

Illamående direkt efter en kortisoninjektion kan drabba ett litet antal patienter. Det kallas för “vasovagal reaktion” och drabbar framför allt patienter som får kortisoninjektionen i sittande position.
Om du har lätt att få en “vasovagal reaktion” så bör man ge dig kortisoninjektioner i liggande position.  
Denna typ av reaktion kan man också få om man få vid andra typer av injektioner eller om man sätter en nål i armvecket exempelvis för att få vätska och läkemedel inför en operation.
Kortisonet kan under en kortare tid till viss del påverka blodtrycket. Men doserna kortison man ger är små och utsöndras under lång tid, så den blodtryckshöjande effekten är begränsad.