08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Tre kortisoninjektioner på en gång?

Jag har varit på ultraljud av min axel svaret var biceps tendinit, bristning i supraspinatussenan, någon form av cysta i anslutning till biceps senskida, subakromiell bursit och ac-leds artros. Nu föreslår röntgen läkaren kortisoninj i biseps senskida, i cysta och i bursan. Tre kortisonsprutor i axeln samtidigt. Jag undrar om det är bra för mig och om det inte är för hög dos kortison?

Du har sannolikt missförstått din doktor. Man brukar sätta en kortisoninjektion åt gången. Detta för att veta vilken kortisoninjektion som faktiskt har effekt.