08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

AC-luxation grad 2 efter tackling

Jag fick en ac-leds luxation (2) i samband med en tackling. Det har gått 2 veckor och jag kan röra på armen mer och mer. Jag har nu en knöl på axeln men har fått höra av en annan som hade en likadan skada att hans knöl försvann? Alltså att hans nyckelben gick tillbaka till sitt ursprungsläge, kan det stämma?

När svullnaden lagt sig blir knölen mindre. Men även själva urledvridningen av nyckelbensändan kan minska något med tiden. Amerikanska fotbollspelare med en AC-ledsskada behandlas i 98,3% av fallen “konservativt”, dvs med snabb återgång till sport. Dessa brukar börja spela/träna i genomsnitt inom 9 dagar efter skadan. Prognosen är således väldigt god.