08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Går det att operera en 4 månader gammal rotatorcuffruptur?

Ramlade fyra meter ner från ett tak ett brott konstaterades på skulderbladet.

Två månader senare gjordes en magnetkamera och då konstaterades fyra muskelsenor och muskelfästen hade rasat ihop. Går det att operera?

Det du beskriver är en ”massiv rotatorcuffruptur”.
Möjligheten att operera beror naturligtvis på hur själva muskulaturen ser ut. Vanligen går det dock utmärkt att operera denna typ av skada, även om det gått 4 månader.
Helst skall man göra detta så snabbt som möjligt för att optimera resultatet. Även lite äldre skador (> 6 mån.) kan dock repareras.
Du behöver vända dig till en vårdenhet med en mycket erfaren axelkirurg, det är en tämligen tekniskt krävande operation.