08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Kan en operation av en rotatorcuffruptur göra mig missnöjd?

Jag rusade utför en stentrappa, råkade halka, föll landade på rygg och tog emot mig med höger hand varpå jag kände en kraftig smärta i axeln.

Sökte omgående till vårdcentral som efter okulärbesiktning bedömde att jag klarat mig bra. Då stelhet och smärta inte avtog gick jag tillbaka och kunde till sist få en MR gjord. Den visade en supraspinatusruptur (halva tjockleken enligt remisssvaret).

Jag fick senare träffa en ortoped som lät mig veta att en operation skulle göra mig missnöjd och därmed avslutades besöket. Jag är inte återställd. Sedan 15 år tillbaka klättrar jag flera ganger i vecka, jag åker längskidor, paddlar, åker slalom och rasar i snön med min sexåring. Som det är nu kan jag inte ens simma utan att få ont, det är inte tal om att klättra eller åka längskidor.

Jag är ordinerad fortsatt sjukgymnastik. Min undran är vad sjukgymnastiken syftar till, dvs kan jag bli återställd av enbart sjukgymnastik? Om inget mer kan göras för mig är jag ju annars kraftigt invalidiserad. Finns det någon vägledning, hjälp att få? Stämmer det att operation troligen göra mig missnöjd? Varför skulle den göra de? Vad skulle en operation innebära?
Stort tack på förhand!

Det finns idag inga vetenskapliga belägg för att en hög andel av de patienter som opereras för en rotatorcuffruptur blir missnöjda med ingreppet. Tvärtom, forskning och egen erfarenhet pekar mot att en låg andel av de opererade (rotatorcuffsutur) patienterna blir missnöjda. Vanliga operationsindikationer är smärtor och problem med axeln som på ett påtagligt sätt sänker din livskvalitét. 

Operationen innebär en förhållandevis lång rehabilitering. Det är inte ovanligt att det är besvärligt 1-2 månader efter operationen. Full belastning tillåts först 5 månader efter operationen.