08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

I klammer med polisen

För ett par dagar sedan i klammer med polisen där jag trycks upp mot en vägg och hålls med polisgrepp av 2 poliser. Särskilt den ena mycket hårdhänt och efter ett ryck känner jag en skarp smärta i axeln.

Dagen efter märker jag tydllig kraftnedsättning och smärta vid rörelse motsvarande supraspinatus.

Går till akuten i annat landsting (där jag befann mig) och får remiss till sjukgymnast. Jag har troligen ej total ruptur då jag kan forcera upp armen med kraftig smärta och instabilitetskänsla. Det är viktigt för mig att uppnå god funktion i och med idrottsutövande, är nu orolig då jag i efterhand läser mer om att det kan vara relativt akut att få till operation och jag blev erbjuden MR-undersökning eller läkaruppföljning.

Rotatorcuffrupturer är sällsynta hos patienter yngre än 30 år. Det krävs ett rejält högenergi trauma för att supraspinatussenan skall rivas loss från sitt fäste hos yngre personer. Hos patienter som är äldre än 50 år är en rotatorcuffruptur ett ganska vanligt problem efter en axelskada. Även vid ett lågenergitrauma.

Upplever du att axeln är instabil, så det känns som om den vill glida ur led, så kan du fått en sk. labrumskada.
Är du orolig så kan en klinisk undersökning, ultraljudsundersökning eller magnetkameraundersökning utesluta en rotatorcuffruptur.