08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Magnetkameraundersökning visar rotatorcuffruptur

Hej ! Har fått utlåtande från MR Som lyder.

”AC-leden är måttligt artrosförändrad med breda pålagringar och lätt ledsvullnad.Det finns pålagringar på akromions undrsida som torde bidra till impingement. Akromion är lätt kurverad inom laterala delar. Genomgående ruptur av supraspinatussena som till stor del har retreherats upp till nivå med övre glenoidkanten. Repturen mäter i anteroposterior riktning cirks 3 cm. Caput humeri har glidit i kranial riktning. Övriga delar av rotatorkuffen uppvisar påtaglig tendinos,partiella skador finns distalt i subscapularissenan utan genomgående ruptur.Här ses en medial subluxation av den långa bicepssenan som har glidit in i rupturen och löper upp ytligt om tuberculum minus.Ingen påtaglig muskelatrofi ,lätt volymreduktion av supraspinatusmuskel.Den långa bicepssenan är intakt men är tendinosförändrad i höjd med och ovan sulcus.Iglenohumeralleden ses incipienta artrosförändringar med små kantpålagringar men väsentligen bevarat ledbrosk,inga benmärgsödem.Lätt labrumdegeneration.” Tacksam för svar vad det betyder och vad man kan vidta för åtgärder .MVH Mikael

Du har fått vad som kallas för en massiv rotatorcuffskada. (>30 mm bred ruptur). Sannolikt har 2 muskelsenor i axelleden gått av. Detta kan leda till en försvagning axelleden.
Jag rekommenderar att din husläkare remitterar dig till en axelspecialist som får bedöma om din skada kan opereras.