08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Omvänd axelprotes efter tidigare rotatorcuffruptur

Hej senorna gick av i min högra axel för två år sedan fick remiss till SKAS fick vänta för länge kom till Halmstad
Då var det försent att reparera senorna. Nu vill läkaren att jag skall sätta in en Axelprotes.

Min fråga är hur kommer min arm fungera efter denna operation? Kan jag fungera som vanlig efter operationen? Går det gör å denna operation när musklerna är borta? Vad håller upp protesen när det inga muskler finns kvar?

När man får problem med flera senskador i axelleden är en “omvänd” axelprotes ett av behandlingsalternativen.
Tanken med denna protes är att flytta rörelsecentrum för axelleden på ett sådant sätt att omgivande muskler får en mer optimal funktion när du vill lyfta axeln.
Det innebär att de omgivande muskelsenorna som inte är trasiga, rent mekaniskt ersätter de avrivna senorna.