08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Sjukskrivning efter Latarjet operation?

Hej!
Hur länge blir man sjukskriven efter en BristowLatarjet operation om man har ett fysiskt arbete?

Tre månader är en ganska normal sjukskrivningstid efter en Latarjet operation, vid ett fysiskt krävande arbete. Men det kan ta längre tid.