08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Opereration av en 3 månader gammal bicepsskada?

Övre yttre bicepssena är av, går det att operera?

Ortopedkliniken i Västerås, tyckte det inte var någon idé. Vill helst bli helt återställd efter min arbetsskada. Som blev för cirka 3 månader sedan.

Rent tekniskt är det fullt möjligt att operera även äldre skador på biceps övre sena. Indikationerna för kirurgi är framför allt smärtsamma kramper i bicepsmuskeln. Det estetiska resultatet kan variera. Risken för reruptur är uppemot 25%.

Om du inte har ont i bicepsmuskeln så brukar jag avråda från att sy fast bicepssenan efter en ruptur av biceps övre sena.
Det funktionella resultatet är utomordentligt gott utan kirurgi. Undantaget är elektriker (vilka lätt får kramper), och personer som ägnat en stor del av sin fritid åt styrketräning (estetik).