08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

FRÅN MARIATORGET

Uppgång Swedenborgsgatan
Kommer du från södra Stockholm sitter du längst fram i tåget.
Mottagningen ligger 150m från Södra Station. På utsidan av Bofils Båge.
Du skall INTE gå till snarlika gatunamn som Fatbursgatan eller Fatburs Kvarnsgatan.
Adress:Fatburs Brunnsgata 17

  • Gå rakt fram på Swedenborgsgatan mot SÖDRA STATION.
  • Korsa Fatbursgatan och gå förbi SÖDRA STATION
  • Direkt efter SÖDRA STATION, ligger Fatburs Brunnsgatan.
  • Tag till vänster. 100m ned ligger mottagningen.

FRÅN MEDBORGARPLATSEN

Mottagningen ligger 150m från Södra Station. På utsidan av Bofils Båge.
Du skall INTE gå till snarlika gatunamn som Fatbursgatan eller Fatburs Kvarnsgatan.
Adress:Fatburs Brunnsgata 17

  • Gå rakt över Medborgarplatsen och passera Burger King på höger sida.
  • Gå nedför de stora trapporna mot SÖDRA STATION.
  • Gå igenom Fatbursparken. Tag till vänster direkt efter kemtvätten.
  • 25m bort hittar du oss, Fatburs Brunsgata 15-17