08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00
Axelleden

Axelleden

Axelleden är en kulled, där ledhuvudet roterar i ledskålen (glenoiden).
Broskytan i axelleden gör att friktionen i axelleden minskar.

Labrum

Labrum

Broskläppen omsluter ledskålens kant. Labrum är själva infästningen för axelledens ledband och ledkapsel.

Biceps långa sena

Biceps långa sena

Bicepsmuskelns ursprung utgörs av två bicepssenor i axelleden. Den långa och den korta bicepssenan. Bilden visar förloppet av biceps långa sena.

Subscapularismuskeln

Subscapularismuskeln

Subscapularismuskeln hämtar sitt ursprung från skulderbladets framsida. Muskeln omger framsidan av axelleden och roterar armen in mot kroppen.

Supraspinatusmuskeln

Supraspinatusmuskeln

Supraspinatusmuskeln utgår från ovansidan av skulderbladet, passerar i en kanal under akromion och fäster på ledhuvudets ovansida. Muskeln lyfter armen uppåt.

Infraspinatusmuskeln

Infraspinatusmuskeln

Infraspinatusmuskeln hämtar sitt ursprung från skulderbladets baksida. Den fäster med infraspinatussenan på ledhuvudets baksida och roterar armen utåt.

Pectoralis major muskeln

Pectoralis major muskeln

Den stora bröstmuskeln fäster i ena änden på bröstkorgen och den andra änden i överarmens framsida. Den roterar armen framåt.

Deltoideus muskeln

Deltoideus muskeln

Deltamuskeln består av tre olika delar.
Främre delen av deltamuskeln pendlar armen framåt. Mellersta delen pendlar armen utåt. Bakre delen pendlar armen bakåt.

Latissimus dorsi

Latissimus dorsi

Latissimus dorsi hämtar sitt ursprung från höften och ryggen och fäster på överarmsbenet. Muskeln drar armen nedåt.