08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00
  • Hem
  • Axeln ur led

Axeln ur led

Det finns i huvudsak två orsaker till att axeln går ur led (axelluxation) upprepade gånger och blir instabil.

  •  Främre instabilitet efter ett trauma.
  • Medfödd instabilitet  i axelleden (multidirektionell instabilitet).

Främre traumatisk instabilitet är vanligast efter ett ordentligt trauma hos framför allt yngre aktiva patienter. När axeln gått ur led första gången behandlas patienten med sjukgymnastik. Går axeln ur led upprepade gånger och blir instabil brukar man operera detta med en sk. Bankart operation. Vanligen har ett av axelledens ledband och labrum (se nedan) skadats och behöver repareras. Hos medelålders och äldre patienter är detta inte alltid en okomplicerad skada. Även om det är ovanligt att axel förblir instabil efter första första gången den har gått ur led så är det relativt vanligt med senskador (rotatorcuff ruptur), nervskador (n. axillaris) och skelettskador. Svårigheter att röra axeln 2-3 veckor efter att den gått ur led hos en äldre patient kan bero på en axillarisnervskada, en rotatorcuff ruptur eller en fraktur som missats på röntgen.

“Medfödd” instabilitet (multidirektionell instabilitet); Det finns olika grader och riktningar av denna typ av instabilitet. Det är inte ovanligt att man har problem med bägge axlarna. Axelleden känns lös och glider lätt iväg vid framför allt lyftande rörelser. Ibland framkallar detta smärta. Det kan vara svårt att tvätta håret eller klia sig i nacken utan att få ont. Axeln kan gå ur led efter ett mycket litet trauma och detta brukar leda till att problemen förvärras. Denna typ av instabilitet beror på att ledkapseln och dess ledband inte har den stramhet som krävs för att kunna hålla axelleden stabil. Ledkapsel är för sladdrig. En välutvecklad axelmuskulatur kan dock kompensera för en sladdrig ledkapsel.
Behandlingen är först och främst stabiliserande styrketräning av de muskler som omger axelleden. Är besvären uttalade,  med upprepade “glidningar”, luxationer eller kronisk smärta erbjuds patienten operation. Operationen går ut på att strama upp de sladdriga ledbanden och minska ledkapselns volym (kapselshift).

Instabilitet i nyckebensleden (AC-luxation); Orsakas alltid efter ett trauma mot axelleden och är inte ovanlig vid cykel-, MC-olyckor och olyckor under olika typer av vintersporter. Skadan uppkommer genom att de ledband som håller nyckelbenet på plats brister. Behandlingen är nästan alltid sjukgymnastik (typ I-III). Trots att patienten kan uppleva att situationen är hopplös de första månaderna efter skadan, brukar smärtan sakta klinga av. Resultaten efter en operation av sk. typ I-III är nästan lika bra som konservativ behandling. 89% blir bra med operation och 90 % med konservativ behandling. Vid vissa ovanliga typer av instabilitet (typ IV-VI) är resultaten av konservativ behandling dåliga.

Vid kronisk smärta från en nyckelbensleden kan denna skada opereras genom att man avlägsnar den yttre delen av nyckelbenet och syr fast ett nytt ledband (Weaver-Dunns operation). I vissa fall räcker det med att avlägsna den yttre delen av nyckelbenet (lateral klavikelresektion). Dessa operationer utförs med öppen eller titthålskirurgisk teknik.
Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00