08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Mitella efter axelluxation?

Hur länge ska mitella användas efter att man fått axeln ur led o. när ska sjukgymnastik inledas?

Det finns en svensk studie som visar att mitellan inte ger bättre läkning efter en axelluxation och inga studier som kan motbevisa detta.   Vissa nyligen publicerade studier  pekar snarast på att mitellan möjligen försämrar läkningen efter en axelluxation.  Det är sannolikt bra att börja med sjukgymnastik inom några veckor efter axelluxationen. 

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00