08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Kortisoninjektion

Varför kortison?

En kortisoninjektion används för behandling av axelsmärtor och för att ställa rätt diagnos.

Var?

 • Nyckelbensleden
 • Axelleden
 • Slemsäcken
Diagnoser

 • Kalkaxel
 • Frozen shoulder
 • Bursit

Varför ger man kortisoninjektioner?

En kortisoninjektion används för behandling av axelsmärtor och för att ställa rätt diagnos. Kortisonet är inflammationsdämpande och blandas ut med tandläkarbedövning. Effekten av lokalbedövningen hjälper till att ställa rätt diagnos.

 • Diagnos (lokalbedövning) – reducerad smärta under någon timma.
 • Diagnos och behandling (kortison) – reducerar smärta under några veckor.

Var kan man sätta en kortisoninjektion?

Man brukar sätta kortisoninjektionen där det gör ont. Det finns tre områden i axeln där man enkelt kan sätta en kortisoninjektion:

 • Akromioklavikularleden (nyckelbensleden)
 • Glenohumeralleden (axelleden)
 • Bursa subakromialis (slemsäcken)

 

Vad är kortison?

 

En kortisoninjektion i axelleden kan sättas på flera olika ställen

Kortisol är ett korttidsverkande hormon som dämpar immunförsvaret och utsöndras av din kropp när du är stressad. Syntetiskt kortisol, d.v.s. det som man brukar kalla kortison, kan man injicera.
Detta speciella kortison är utvecklat för att det skall kunna stanna kvar på samma injektionsställe och verka i flera veckor istället för i bara några minuter. Endast en liten del av injektionen absorberas av den övriga kroppen och de allra flesta patienter upplever inga biverkningar. Kortisonet dämpar den inflammation som orsakar smärtan. Den har också en viss vävnadsnedbrytande effekt.
Oftast försöker man att endast sätta kortisoninjektionen i det område som gör ont för att minimera risken för eventuella biverkningar. Den smärtstillande effekten av injektionen är från några dagar till några veckor och fungerar många gånger bra som en tillfällig smärtlindrig vid starka smärtor i axelleden.

Det förefaller som om kortisoninjektioner är speciellt effektiva för att reducera smärtan vid

 • Akut kalkaxel
 • Tidig fas av frusen axel
 • Frusen axel efter en operation
 • Sammanväxningar efter en operation

Har du drabbats av en rotatorcuffruptur så skall du inte behandlas med en kortisoninjektion. Kortisonet har en nedbrytande effekt på de trasiga senorna. Risken för att rotatorcuffrupturen förvärras ökar.

Biverkningar

Olika typer av ofarliga och lite obehagliga biverkningar är vanliga. Det största problemet med biverkningarna brukar vara oron över att det kan vara ”något farligt”, eller att det förväxlas med en allergisk reaktion.

Smärta: Den vanligast biverkan är ”smärtchocken” d.v.s. en uppblossande smärta som gör att du blir orolig och tror att något gått snett. Vanligen dämpas smärtorna inom 24 timmar. Smärtstillande mediciner som Diclofenac (NSAID) brukar kunna dämpa smärtorna.

Hudrodnad: Uppemot 15 % av patienterna drabbas av en ofarlig rodnad av ansiktet. Den kommer några timmar efter injektionen och varar i 2-4 dagar. Denna ansiktsrodnad förväxlas ofta med en allergireaktion som kan se likadan ut men medför även andra symptom. Vid en allergireaktion är klåda vanligt.

Hudblekning: Detta syns mest på mörkhyade individer och drabbar området där injektionen utfördes.

Förhöjt blodsocker: Patienter med sockersjuka (Typ 1) bör kontrollera sitt blodsocker extra noggrant efter en injektion. Ibland kan det stiga lite oväntat under några dagar efter injektionen.

Infektion: En infektion efter en kortisoninjektion är mycket ovanlig, men kan inträffa. Feber, illamående och sjukdomskänsla några dagar efter injektionen är vanliga tecken på en infektion. Då måste du gå till en akutmottagning för att utesluta en infektion.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00