08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00
  • Hem
  • Olekranonbursit

Olekranonbursit

OLEKRANONBURSIT (Students´s elbow)

Olekranon bursan fungerar som en glidyta för huden när armbågen belastas mot en hård yta. Den tunna huden över bursan gör att bursan lätt skadas vid ett litet trauma och att den har en liten barriär mot bakterier. När olekranonbursan väl blivit irriterad och fylld med vätska är det lätt att nya små stötar leder till att bursan fyller på sig.

Flera studier visar att närmare hälften av olekranonbursiterna är infektiösa.

Infekterad olekranonbursit.

Finns det uppenbara tecken på infektion så behandlas bursiten som en infektion oavsett vad odlingssvaren visar. Det mest påtagliga symtomet vid en infektion är stark smärta. Huden kan vara mer eller mindre rodnad och mer eller mindre värmeökad.

Bursan måste tömmas på pus. Endast 50% av infektionerna läker ut enbart med  p.o. antibiotikabehandling (Heracillin 1g x 4 i 2-4 veckor). Utan aspiration får man ingen säker diagnos. Aspirationen kan ske med en ”uppdragsnål” (rosa kanyl).

Konservativ behandling med aspiration och antibiotika ger 90% goda resultat.

Stark smärta och spridd rodnad talar för incision av bursan. Vid diskreta symptom är oftast aspiration tillräckligt. Endast ett litet antal fall kräver kirurgi,  inläggning och  i.v. antibiotika. Symptom som uttalad trötthet, illamående, feber och frysningar tala för snabb kirurgi och i.v antibiotika.

Aseptisk (ej infekterad) olekranonbursit behandlas med armbågsskydd

Patienten är bekymrad över den missprydande svullnaden.  Smärtan är inte speciellt uttalad utan armbågen är oftast bara lite lätt öm vid palpation. Funktionen i armbågen är god.
Den kan oftast behandlas med avlastning, tryckförband och NSAID. Armbågsskydd i ex. neopren går att köpa i de flesta sportaffärer.
En alternativ behandling är aspiration (tömning). 90% av patienterna blir symtomfria inom 6 månader efter upprepade aspirationer.

Kortisoninjektion

Saknas kliniska tecken på infektion och odlingen är negativ kan man överväga kortisonbehandling vid upprepade recidiv.
Aspiration och kortisoninjektion ger en snabbare läkning av bursiten men är förenad med komplikationer i form av infektion (13%) och atrofisk hud (20%). En randomiserad studie visar dock ingen skillnad i behandlingsresultat mellan kortisoninjektion och kompressionsbandage efter 4 veckor.

NSAID

Inflammationsdämpande tabletter har en smärtstillande effekt. Det är inte visat att NSAID påverkar utläkningen av bursiten .

Operation av icke infekterad olekranonbursit

Patienten upplever oftast ett obehag av olekranonbursiten, men inte en smärta eller ett funktionsbortfall. Olekranonbursiten ser helt enkelt inte så snygg ut. För kontorsarbetare är bursan ganska bra att ha kvar, då armbågarna glider mot skrivbordet.

Vanlig försvinner olekranonbursiten inom någon månad eller två om den lämnas ifred. Men många stötar och irritationer av bursan kan leda till att den med jämna mellanrum fylls på. Ett armbågsskydd som både trycker tillbaka vätskan och förhindrar irritation av bursan brukar snabba på läkningsprocessen.

Ibland utvecklar patienten små kulor som känns som lösa benbitar under huden. Detta är en slags hårda polyper i bursaväggen som kan göra ont när dessa kläms till i bursan.

Enligt den litteratur som finns tillgänglig drabbas mellan 5-30 % av de opererade patienterna av någon form av postoperativ komplikation. Vidare drabbas 20% av recidiv. De vanligaste operationskomplikationerna är; hudnekros, dålig sensibilitet över operationsområdet, adheranser av huden mot olekranon och kronisk fistulering.
En speciell försiktighet skall iakttagas vid olekranonbursiter hos reumatiker.

Remiss till specialist.

* Hårda ömma ”kulor” (en slags polyper)  i bursan som är påtagligt irriterande i vardagen.

* Patienten är villig att acceptera lite tunn och känslig hud efter operation samt en viss recidivrisk (20%). Armbågens “glidyta” kan försämras.

* Kronisk fistulering eller infektiös bursit som inte läker ut med långvarig antibiotika behandling. Dessa remitteras lämpligtvis till sjukhus med ”orena” operationssalar. Ej lämpliga att operera vid dagkirurgiska enheter.

Armbågsskydd

Olekranonbursit beror oftast på upprepade små stötar mot armbågens bursa som blir irriterad. När olekranonbursan väl blivit irriterad leder ytterligare små stötar till att bursan fylls på ännu mer. Armbågsskyddet dämpar stötar och håller tillbaka svullnaden. Armbågsskydd (med kompression) har visat sig vara den enklaste och säkraste behandling vid olekranonbursit .

Armbågsskydd i neopren finns att köpa hos apotekskedjorna Apotea och Apoteket Hjärtat, eller i välsorterade sportaffärer.

Sammanfattning

En kraftigt ömmande olekranonbursit är nästan alltid infekterad. Lokalbedöva, tappa (rosa nål) , odla och sätt in antibiotika. Överväg incision vid uttalade symptom.

En oöm olekranonbursit är sällan infekterad. Saknar patienten tålamod? Lokalbedöva huden, och tappa upprepade gånger med några veckors mellanrum. Ordinera armbågsskydd.

Operation är vanligast när patienten utvecklar hårda ömma ”kulor” i bursan. Då tar man bort kulorna och minskar bursans storlek.

Olekranonbursit

Olekranonbursit

Tappning av olekranonbursit

Tappning av olekranonbursit

Armbågsskydd vid olekranonbursit

Armbågsskydd

1.
Rhyou IH, Park KJ, Kim KC, Lee J-H, Kim SY (2016) Endoscopic Olecranon Bursal Resection for Olecranon Bursitis: A Comparative Study for Septic and Aseptic Olecranon Bursitis. J Hand Surg Asian-Pac Vol 21:167–172
1.
Kim JY, Chung SW, Kim JH, Jung JH, Sung GY, Oh K-S, Lee JS (2015) A Randomized Trial Among Compression Plus Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs, Aspiration, and Aspiration With Steroid Injection for Nonseptic Olecranon Bursitis. Clin Orthop Relat Res 474:776–783
Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00