08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Högkostnadsskydd/frikort

Vid varje besök ber du personalen att notera de avgifter du betalar i ett så kallat högkostnadskort.
Kortet får du på mottagningen. Du kan även spara alla kvitton på de avgifter du betalat och visa upp dem på en vårdmottagning när du närmar dig högkostnadsbeloppet, 1100 kr.

Exempel: Du går på ett första läkarbesök den 1 januari 2014 och söker vård fler gånger så att du i maj når upp i högkostnadsbeloppet 1100 kronor. Du får då ett frikort som innebär kostnadsfri vård till och med 31 dec 2014.

Vad täcker högkostnadsskyddet/frikortet?

Skyddet gäller när du besöker en läkarmottagning och när du får så kallad sjukvårdande behandling, det vill säga vård som ges av till exempel läkare, distriktssköterska, sjukgymnast, kurator eller psykolog samt röntgen, neurofyslab.

Det här täcker inte högkostnadsskyddet/frikortet:

• De avgifter du betalar per dag när du är inlagd på
sjukhus.
• Vaccinationer.
• Annan förebyggande vård, till exempel mammografikontroll
• Din kostnad för ett uteblivet besök
• Kostnader för intyg
• Kostnader för journalkopia.

Barn och ungdom

Barn och ungdomar som är under 18 år och tillhör samma familj har ett gemensamt högkostnadsskydd. Det betyder att avgifterna för alla barn i Din familj räknas under ett frikort.

Om du av någon anledning betalat en vårdavgift som överstiger 1100 kronor, får du tillbaka det överstigande beloppet. Du måste själv begära att få tillbaka det överskjutande beloppet. Vänd dig till den eller de mottagningar som du har besökt efter att du kom upp i 1100 kronor och visa kvitton på hur mycket du har betalat.

Om du tappat frikortet

Spara högkostnadskortet eller dina kvitton även sedan du fått frikortet. Då är det enkelt att få ett nytt om du tappar bort frikortet. Tala med personalen där du får vård.