08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Supraspinatusruptur

Supraspinatusruptur

SAMMANFATTNING
Olika typer av supraspinatusruptur
 • Akut supraspinatusruptur: Efter en olyckshändelse
 • Degenerativ supraspinatusruptur: Kronisk nötning av supraspinatussenan
 • Partiell supraspinatusruptur: Ytliga delar av rotatorcuffen har skadats
Orsaker
 • En olycka eller ett ryck.
 • kronisk nötning mot akromion
Symptom
 • Svaghet i axelleden
 • Smärtor i axelleden
Behandling
 • Reparation (rotatorcuffsutur) vid akuta skador av supraspinatussenan
 • ”Akromioplastik” vid icke reparerbara skador av supraspinatussenan
 • Sjukgymnastik vid små skador och god funktion.
Resultat
 • 80-90% av patienterna förbättras efter operation vad gäller funktion och smärta
 • Det finns en viss risk för att den fastsydda supraspinatussenan lossnar

Anatomi

Rotatorcuffen är axelledens rotationsmuskler. Rotatorcuffen stabiliserar axelleden och håller emot när den kraftiga deltamuskeln pendlar armen i olika riktningar. Rotatorcuffen har tre viktiga muskelsenor.

rotatorcuff_subscapularis300x300

Framifrån: Subscapularissenan vrider armen in mot kroppen.

rotatorcuff_infraspinatus300x300

Supraspinatussenan lyfter armen rakt ut från kroppen. Infraspinatussenan vrider armen ut från kroppen.

Orsaker till en supraspinatusruptur

Akut rotatoruffskada: I samband med ett fall eller ett kraftigt ryck i axeln kan olika delar av rotatorcuffen skadas. Rotatorcuffens hållfastighet minskar med åldern. Äldre personer har en svagare rotatorcuff jämfört med yngre personer. Hos yngre patienter krävs ett större våld för att  rotatorcuffen skall skadas.

Rotatorcuffrupturer är vanliga efter urledvridningar av axelleden hos patienter äldre än 50 år, men ovanliga efter urledvridningar hos patienter yngre än 40 år.

Degenerativ rotatorcuffskada: Rotatorcuffens senor behöver inte lossna genom en olyckshändelse. De kan också skadas av att det är för trångt i rotatorcuffkanalen. Benkanten på akromion ligger och nöter sönder rotatorcuffens senfäste.

Magnetkamerabilder av en supraspinatusruptur.

Supraspinatusruptur

Symptom vid en supraspinatusruptur

Akut supraspinatusskada: I samband med ett fall eller ett kraftigt ryck i axeln kan man uppleva att det knäppte till och något hände. Smärtan tilltar i axelleden och efter några dagar ser man ibland ett blåmärke på framsidan av överarmen. Det mest typiska är nog en kraftig smärta eller svaghet som gör att det är svårt att använda axeln.

Kronisk supraspinatusskada: Symtomen vid en kronisk rotatorcuffruptur är snarlika de vid impingement. Skadan uppkommer av flera olika orsaker, men sannolikt spelar en dålig blodcirkulation och en kronisk inklämning av supraspinatussenan en viktig roll.

Dessa patienter har oftast haft ont i axeln lite till och från i flera och symtomen är snarlika de vid impingement. Skadan uppkommer av flera olika orsaker, men sannolikt spelar en dålig blodcirkulation och en kronisk inklämning av senan en viktig roll.

Vilka patienter opereras?

 • Akut supraspinatusruptur
 • Smärtor vid belastning
 • Hög aktivitetsnivå
 • Radiologiskt verifierad skada

Vilka patienter rehabiliteras?

 • Degenerativ ruptur <10 mm bred
 • Lätta smärtor
 • Låg aktivitetsnivå
 • Ingen genomförd rehabilitering

Referenser:

Natural History of Nonoperatively Treated Symptomatic Rotator Cuff Tears in Patients 60 Years Old or Younger

Kommentar: Studien visar att kompletta rotatorcuffrupturer  (>5 mm) ökar i storlek hos hälften av patienterna trots konservativ behandling. Smärta är starkt korrelerad till att rotatorcuffskadans storlek ökar.

Treatment of non-traumatic rotator cuff tears: A randomised controlled trial with one-year clinical results

Kommentar: Studien handlar om behandling av små (<10 mm) icke-traumatiska supraspinatusrupturer hos patienterna som inte har så ont och har en god rörlighet. Patienterna delades upp i 3 grupper. En grupp behandlades av en sjukgymnast specialiserad på behandling av rotatorcuffskador. En grupp opererades med en akromioplastik och en grupp opererades med en traditionell rotatorcuffsutur. Patienttillfredställelsen var 87 % i gruppen som behandlades med sjukgymnastik, 96% i gruppen som opererades med en akromioplastik och 95% i gruppen som opererades med en rotatorcuffsutur. Det fanns ingen statistisk skillnad mellan grupperna vad gäller funktion och smärta. Medelåldern var 65 år.

Comparison between surgery and physiotherapy in the treatment of small and medium-sized tears of the rotator cuff: A RANDOMISED CONTROLLED STUDY OF 103 PATIENTS WITH ONE-YEAR FOLLOW-UP

Kommentar: Denna studie visar att patienter som börjar närma sig pensionsåldern, har en komplett  rotatorcuffskada som är runt 15 mm och har ganska ont,  blir bättre efter en rotatorcuffsutur än av sjukgymnastik. I studien blandade man traumatiska och icke-traumatiska rotatorcuffrupturer. Patienttillfredställelsen var 72% i gruppen som behandlades med sjukgymnastik och 90% i gruppen som opererades med en rotatorcuffsutur. Denna studie återspeglar resultaten av operation med sutur av rotatorcuffen vid den vanligaste typen av rotatorcuffskador. Samma författare visade dock att efter fem år så minskade skillnaden mellan grupperna.  De patienter som behandlats med sjukgymnastik blev ytterligare lite bättre.

Boka privattid dygnet runt
Egenremiss är till för dig som önskar komma till oss utan remiss och betala själv för vården. Vi tar emot egenremisser från patienter i hela Sverige.
Du betalar högst 950:- i patientavgift för ett nybesök. Du loggar in via BankID och fyller i ett frågeformulär. Detta frågeformulär lagras som en ”Egenremiss” i vårt journalsystem och är en journalhandling.
Fritt vårdval i Sverige
Vi har avtal med Region Stockholm vilket innebär att du betalar patientavgifter som inom den offentliga sjukvården. Frikort gäller. Vi tar emot remisser från läkare, sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

Om oss

Kontaktinformation

Telefontid måndag till fredag 08.00-16.00

Telefon: 08-55 11 04 22
Fax: 08-55 11 04 24
E-post: info@sodermalmsortopedi.se

Adresser

BESÖKSADRESS
Fatburs Brunnsgata 15-17
Egen ingång från utsidan av fastigheten.

POSTADRESS
Södermalms ortopedi
Fatburs Brunnsgatan 17
118 28 Stockholm

Avtal med Region Stockholm


Du betalar som vid ett offentligt sjukhus
Nybesök, remiss från husläkare: 275:- / frikort
Återbesök / övriga remisser: 275:- / frikort
Privatbesök utan remiss: 950:- / frikort gäller ej
Uteblivet besök: 400:- / frikort gäller ej
Operation: 275:- / frikort