08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Axelleden och armbågsledens sjukdomar

Speciellt fokus ligger på en snabb utredning och behandling av skador och sjukdomar i axel- och armbågsleden.

Knäledens sjukdomar

En snabb behandling är ofta en förutsättning för bästa möjliga resultat och för att komma tillbaka till ett aktivt liv eller till sin idrott. Vi har korta väntetider för idrottsmedicinska problem och alla typer av skador i knäled.

Ultraren operationssal för narkoskrävande kirurgi
Operationer sker huvudsakligen i narkos i en modern ultraren operationssal speciellt utrustad för avancerad artroskopisk kirurgi.

Vad bör du tänka på när du fått problem med axeln?

Det flesta axelproblem är övergående. Sök gärna hjälp hos en sjukgymnast som kan ge dig tips om hur du skall använda din axel för att minska smärtorna.


När är det viktigt att söka vård?

  • Om du är +50 år och smärtorna började efter en olycka
  • Om du drabbats av en långvarig instabilitetskänsla
  • Om du går sjukskriven på grund av långvarig axelsmärta

När kan jag vänta med att söka vård?

  • Om du inte har så ont och axeln fungerar bra
  • Om du har blivit smärtfri.
  • Om du bara har haft axeln ur led en enda gång och efterförloppet har varit problemfritt

På uppdrag av

På uppdrag av
Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting för mottag­ning och dag­kirurgiska operationer.