08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Utslitet brosk i axelleden

Utslitet brosk i axelleden

När brosket i axelleden slitits ut växer det inte tillbaka. Det finns ingen operation eller medicin som kan återställa brosket.
Det leder till att ledhuvudet får allt svårare att glida normalt i ledskålen.

Operation

Operation

Artros i axelleden kan behandlas med en axelprotes. Man börjar med att såga bort ledhuvudet. Sedan fräser man bort ledskålen.

Axelprotes

Axelprotes

De utslitna delarna ersätts med ett ledhuvud i metall och ledskål i plast.

Rotatorcuffruptur

Rotatorcuffruptur

När rotatorcuffen är skadad kan inte rotatorcuffen stabilisera ledhuvudet i ledskålen. Den stora deltamuskeln vill dra protesen uppåt.

Omvänd axelprotes

Omvänd axelprotes

Vid en rotatorcuffruptur använder man istället en omvänd axelprotes som har en djupare och stabilare ledskål.