08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Operation av rotatorcuffruptur

ingen_mat_ingen_dryck_ingen_rokning_32-2x

fasta_6_timmar
Du ska inte äta eller dricka något efter 24.00 natten mot operationsdagen. Opereras du på eftermiddagen gäller 6 timmars fasta innan operationen. Om du har ätit eller druckit mindre än 6 timmar innan operation blir din operation struken.
duscha3
Du ska inte röka eller snusa efter 24.00 natten mot operationsdagen. Opereras du på eftermiddagen gäller 6 timmars absolut rök-/snusstopp innan operationen. Om du har rökt eller snusat mindre än 6 timmar innan operation kan din operation bli struken.
Tablett
Ta alltid din blodtrycksmedicin som vanligt. Ta med dig en eventuell medicinlista. Är du diabetiker ska du inte ta ditt insulin eller tabletter på operationsdagens morgon. Ta med ditt insulin/tabletter och din egen blodsockermätare. Äter du någon starkare blodförtunnande medicin så måste du diskutera med en läkare om denna behövs sättas ut innan operation.
Duscha
Duscha kvällen före samt på operationsdagens morgon, använd Descutan® som bakteriedödande tvål (köps på apoteket).

Descutan tvättsvamp

Descutan tvättsvamp

Duscha:  kvällen före samt på operationsdagens morgon.

Köp på apoteket

  Operationsdagen

VÅRDPROCESSEN TAR 2-4 TIMMAR

Hela vårdprocessen för en axeloperation brukar ta mellan 2-4 timmar.  

Den större delen av tiden tillbringar du med att vänta. Både före och efter operationen. Ta med dig något att lyssna på eller något att läsa medan du väntar. Du får gärna använda din smartmobil. 

Har du någon som kommer och hämtar dig så kan denne passa på att ta en fika i väntan på att du ringer. 

Våra favoriter är:

Bageri Petrus, Swedenborgsgatan 4. Litet konditori med väldigt goda bakverk. 
Baresso, Swedenborgsgatan 27. Gott om plats med bekväma fåtöljer som inbjuder till långsittningar (WiFi). Ligger 100 m bort. 

  Bedövning

LOKALBEDÖVNING INNAN OPERATIONEN

Du opereras i narkos. Innan du blir sövd får du en injektion med lokalbedövning och adrenalin i axeln. Den injektionen  brukar göra ont.

Bedövning gör att det blöder mindre under operation, operationen går då snabbare och man kan också sänka trycket i artroskopivätskan så att svullnaden efter operationen minskar. 

Vidare har lokalbedövning en smärtstillande effekt efter operationen, som kan hålla i sig i flera dagar efter operationen. Operationen tar vanligen ca 5-30 minuter, lite beroende på vad som skall göras. 

kirurg_32-2x Artroskopi

Artroskopi

Artroskopi: Med hjälp av små hål i huden, en videokamera och speciella smala instrument, kan man se och operera i en led.

Hur opererar man en rotatorcuff­ruptur?

Ruptur av supraspinatus­senan

Rotatorcuff­rupturer går utmärkt  att operera med titthålskirurgi (artroskopi). När rotatorcuff­rupturen uppkommit  genom ett trauma kan ibland vara svåra att sy tillbaka de skadade senorna, om för lång tid har gått mellan skadan och operationen.

Om den ändå går att sy tillbaka bör du vara medveten om att en hel del muskler har försvunnit och det är inte säkert att du får tillbaka full muskelstyrka i axelleden. Det finns också en viss risk för att en del av senan lossnar igen (20-40%). Även om senans delvis skulle lossna igen så har operationen normalt sett en god effekt på din smärta.

Man inleder operationen med att fräsa bort ben från akromion och suga ut slemsäcken. Detta lättar på trycket kring supraspinatussenan. Denna del av operationen är viktig för att minska vilovärken och den nattliga smärtan. Därefter fortsätter man med att sy fast den skadade senan.

Ibland kan den långa bicepssenan vara utsliten. Är slitaget väldigt uttalat så kan det vara lika bra att klippa loss senan. Har senan hoppat ur led är det oftast nödvändigt att klippa loss senan från sitt fäste.

  Bandage

BANDAGET BYTS VID BEHOV

De flesta patienter avlägsnar bandaget när de tar stygnen efter en vecka. Vid behov kan du byta bandaget hemma eller på vårdcentralen.

 • Yttre bandage

  Ett yttre bandage suger upp den blodtillblandade artroskopivätskan

 • Inre bandage

  Ett inre bandage håller såret helt rent de forsta 2 dygnen.

 • Stygn

  Hålen i huden blir sydda. Ibland rinner lite blodtillblandad artroskopivätska ur såren

Du får ett inre bandage och ett yttre bandage. Det yttre bandaget fungerar som en blöja och absorberar den blodtillblandade artroskopivätskan som sipprar ut ur såret. Du kan låta det yttre bandaget sitta orört i några dagar. 

Är det yttre bandaget genomfuktigt och blodigt bör du byta detta tidigare. Det finns egentligen  inga speciella ”regler” för hur man byter bandage. Man skall bara vara noggrann med att inte smutsa ned såren. Såren skall vara torra och rena. 

Tegaderm +

Tegaderm +

Finns att köpa på apoteket. Detta plastförband kan du duscha med.

Sterilt snabbförband

Sterilt snabbförband

Detta pappersförband måste du byta mellan varje dush.

  Duscha/bada

DUSCHA EFTER 48 TIMMAR

Det går bra att duscha redan efter 48 timmar. Använd flytande tvål.  Efter 2-3 veckor kan du bada. När du duschar bör du försiktigt badda såren med tvålvatten.  Efter du har duschat måste du byta till ett rent bandage. 

Duschning underlättas av ett duschbandage (Ex. OPSITE, TEGADERM +) i plast. Dessa finns att köpa på välsorterade apotek. Med ett duschbandage slipper du byta bandage efter varje dusch. 

 

sutur_32-2x   Stygn

STYGNEN AVLÄGSNAS EFTER 1-2 VECKOR

Artroskopisår kan tejpas eller sys. 

Sutur: Har du fått såren sydda så tar du stygnen på vårdcentralen efter ungefär 7-14 dagar. Fördelen med att sy såren är att bandaget inte blir så blött och såren blir enklare att sköta. 

Sårtejp; Tejpen kan sitta tills den ramlar av. 

Efter ca 2-3 veckor är såren helt läkta. Om såret inte är torra efter 5 dagar och det fortfarande rinner vätska ur såret, så bör du kontakta oss.  

piller_32  Mediciner

E-RECEPT: Du kan gå in på vilket apotek som helst för att hämta ut ditt E-recept. Du får ett SMS när receptet är färdigt.

SMÄRSTILLANDE: Det är viktigt att du tar smärtstillande medicin god tid innan du börjar få ont. När du väl börjat få ont är det svårare att stilla smärtan. I första hand bör du använda Naproxen som smärtstillande.

Har du mycket smärtor använder du både Naproxen och Citodon. Behöver du ett nytt recept kontaktar du din husläkare eller företagsläkare.

Alvedon 500 mg: Innehåller paracetamol, verkar smärtstillande och går utmärkt att kombinera med Diclofenac. Man får inte ta alvedon tillsammans med Citodon då bägge preparaten innehåller paracetamol. Paracetamol är ofarligt att ta i rekomenderade doser, men tar man alldeles för mycket kan det leda till en förgiftning. Det högsta antalet tabletter Alvedon (500 mg) man kan ta under ett dygn är 8 stycken tabletter. Du tar 1-2 stycken tabletter  4 gånger per dag. Till natten kan du byta ut 2 Alvedon mot 2 Citodon.

NAPROXEN 500 mg; Inflammationen och svullnaden efter en operation dämpas av att du tar inflammationsdämpande tabletter (NSAID: Naproxen, Diclofenac, Voltaren mm). Du bör ta dessa mediciner under 10 dagar efter operationen. Detta gör att smärtorna snabbare släpper och påskyndar rehabiliteringen. Naproxen doseras 1 tablett 2 gånger per dygn och i samband med måltid.

Har du mycket smärtor under rehabiliteringen kan du ta en eller flera nya 7-10 dagars kurer med Diclofenac. För att inte få problem med magen kan det vara lämpligt att göra en veckas uppehåll mellan dessa kurer.

Är du opererad med en sk. rotatorcuffsutur så bör du begränsa användningen av Diclofenac till den mest akuta fasen efter operationen.

Citodon: Innehåller kodein och paracetamol. Denna doseras 1-2 tabletter 4 gånger per dygn . Citodon är ett rent smärtstillande läkemedel som kan göra dig lite dåsig. Du får inte köra bil när du använder Citodon. En del patienter får också problem med förstoppning. Denna tablett får inte kombineras med andra preparat som innehåller paracetamol (Alvedon)

forsakringskassan_32-2x  Sjukskrivning

 

Socialstyrelsens rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga: ”Efter rotatorcuffsutur på dominant sida kan arbetsförmågan vara nedsatt;

 • vid lätt arbete upp till 6 veckor,
 • vid medeltungt arbete i upp till 12 veckor
 • vid tungt arbete i upp till 26 veckor
 • Ibland kan sjukskrivningstiden kortas vid icke dominant sida.”

Socialstyrelsens riktlinjer fungerar i stort ganska bra för patienter som blivit opererade med en sensutur, men de tar inte hänsyn till att du skall genomgå en rehabilitering efter en axelopertion och att det kan vara en viss resväg till och från din sjukgymnast. Eftersom rehabiliteringen normalt sker under kontorstid så är det inte realistiskt att direkt efter en heltidssjukskrivning börja arbeta på heltid.

Det normala är att du börjar arbeta på deltid för att känna av vad axeln tål och successivt provocera smärtgränserna. Är du egen företagare utan tung belastning så är det realistiskt att du kan vara i aktivitet på deltid redan efter en 3-4 veckor. Många patienter med små senskador och varierande arbeten har inte speciellt stora smärter efter 3-4 veckor och uppnår snabbt en fin rörlighet. Det går då utmärkt att börja arbeta deltid.

Arbetar du inom service yrken, förskola, vård och omsorg är 8-12 veckor heltid en ganska vanlig sjukskrivningstid. Därefter far du börja prova att arbete på heltid. Men ibland behöver man en rehabilitering som är betydligt längre och kan då bara arbeta deltid. Har du ett arbete med många och tunga arbetsmoment, ex inom byggnads industrin, transportindustri och avfall, kan det vara svårt att belasta axeln fullt ut och 3-4 månaders sjukskrivning är inget ovanligt även vid operation av små senskador.

Du bör i god tid innan operation diskutera tillfälligt förändrade arbetsuppgifter med din arbetsgivare.Det är viktigt att du diskuterar din situation med din arbetsgivare i god tid så att dina förutsättningar för att kunna återgå till arbete optimeras.

Tung belastning tål inte axeln förrän efter 5 månader.

 • Halvtids sjukskrivning innebär att du betraktas som arbetsför 4 timmar per dag oavsett hur många timmar du arbetar per vecka.
 • Arbetar du deltid återgår du då till deltidsarbete.
 • Arbetar du som väktare, polis,brandman eller klättrar på stegar och tak mm. kan det vara klokt att i god tid förberada din arbetsgivare på din sjukskrivningsperiod så du kan erbjudas förändrade arbetsuppgifter.
 • Vid arbetslöshet blir du sjukskriven högst samma tid som du bär axellås dvs 4-6 veckor.
 • Arbetar du som lärare kan du naturligtvis själv friskskriva dig under eventuella lov. Har du sedan svårt att återgå till heltidsarbete bör du kontakta din husläkare.

Kora_bil_32-2x  Köra bil

Det går bra att köra bil 24 timmar efter din operation. Då har alla mediciner du fick i samband med narkosen försvunnit ur kroppen. Vissa smärtstillande mediciner (ex. Citodon) gör att du ändå inte får köra bil. Om du blivit opererad med en rotatorcuffsutur eller för en instabilitet i axelleden och har ett axellås, så blir bilkörning mer problematisk. 

sjukgymnastik_32-2x  Sjukgymnastik

SJUKGYMNASTIK EFTER EN VECKA

Du börjar med sjukgymnastik efter en vecka. Remissen får du efter operationen. 

Boka tid hos en sjukgymnast i god tid innan operationen. 

 

 

 

axellas2_32-2x  Axellås

Efter vilka operationer används axellås?
Typ av operationAntal veckor
Inklämd senastopskylt_20
Artros i nyckelbensledenstopskylt_20
Frozen shoulderstopskylt_20
Rotatorcuffruptur5-6 v.
Främre instabilitet4 v.
Bakre instabilitet4-6 v.
Bicpestenodes2 v.

 

Standard axellås

Standard axellås

Axellås för bakre instabilitet

Axellås för bakre instabilitet

 

aterbesok_32-2x  Återbesök

Impingement, kalkaxel och artros i nyckelbensled

De flesta patienter som som opereras för axelsmärtor blir bättre efter operationen. Komplikationer är ovanliga. Därför kontrolleras du bara om du själv, eller din sjukgymnast anser att det finns ett behov av en kontroll. 

Enklast är att du själv ringer till mottagningen och bokar en tid.

Normalt skall man räkna med att det tar 3-4 månader innan man ser resultatet av operationen. Ibland kan det gå snabbare, andra gånger tar det längre tid.

Det är svårt att förutspå hur snabbt du blir nöjd med resultatet. Har du efter 3 månader blivit betydligt bättre i axelleden än du var innan operationen så behöver du ingen kontroll.  

Sutur av avriven sena, broskläpp eller ledkapsel

Om du har blivit opererad med sutur av en avriven sena eller att axeln glider ur led,  så brukar du kontrolleras 3 månader efter operationen. 

Frozen shoulder

Om du inte blivit bättre inom 4 veckor efter operationen är det viktigt att du bokar en tid för kontroll. Då kan det vara nödvändigt att dämpa en eventuell inflammation i leden med en kortisoninjektion. 

 

 

Boka privattid dygnet runt
Egenremiss är till för dig som önskar komma till oss utan remiss och betala själv för vården. Vi tar emot egenremisser från patienter i hela Sverige.
Du betalar högst 950:- i patientavgift för ett nybesök. Du loggar in via BankID och fyller i ett frågeformulär. Detta frågeformulär lagras som en ”Egenremiss” i vårt journalsystem och är en journalhandling.
Fritt vårdval i Sverige
Vi har avtal med Region Stockholm vilket innebär att du betalar patientavgifter som inom den offentliga sjukvården. Frikort gäller. Vi tar emot remisser från läkare, sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

Om oss

Kontaktinformation

Telefontid måndag till fredag 08.00-16.00

Telefon: 08-55 11 04 22
Fax: 08-55 11 04 24
E-post: info@sodermalmsortopedi.se

Adresser

BESÖKSADRESS
Fatburs Brunnsgata 15-17
Egen ingång från utsidan av fastigheten.

POSTADRESS
Södermalms ortopedi
Fatburs Brunnsgatan 17
118 28 Stockholm

Avtal med Region Stockholm


Du betalar som vid ett offentligt sjukhus
Nybesök, remiss från husläkare: 250:- / frikort
Återbesök / övriga remisser: 250:- / frikort
Privatbesök utan remiss: 950:- / frikort gäller ej
Uteblivet besök: 400:- / frikort gäller ej
Operation: 250:- / frikort