08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Inklämning av nervus suprascapularis

Suprascapularisnerven

Suprascapularisnerven är en blandad muskel och känselnerv. Suprascapularisnerven aktiverar supraspinatus- och infraspinatusmusklerna.

Den försörjer också ledkapseln till nyckelbensleden och till axelleden med känseltrådar.

Nerven gör en skarp sväng under ett ledband i skulderbladet som utgör taket i en kort nervkanal (incisura scapulae). Ibland kan suprascapularisnerven klämmas åt under detta  ledband.

Inklämning av nervus suprascapularis är inte ett ovanligt tillstånd. Man kan hitta inklämningen i kombination med andra skador eller sjukdomar.
Symptomen i form av svaghet fluktuerar över tid, varför diagnosen kan vara svår att ställa. Problemen kommer och går.

Nervus suprascapularis entrapment

Orsaker

  • Ledcysta (ganglion)
  • Fraktur av skulderbladet
  • Tidigare operation (klavikelfraktur)
  • Plexus brachialis neurit
  • Överansträngning
  • Trauma

Labrumcysta

Behandling

Att inte operera, utan bara behandla patienten med restriktioner i rörelseomfånget är den vanligaste behandlingen. De flesta inklämningar av nervus suprascapularis läker ut om patienten inte använder armen över huvudet under några månader. Träning av infraspinatus- och supraspinatusmuskulaturen ökar styrkan i dessa påverkade muskler.

Operativ behandling fungera bäst hos patienter med ledcystor eller där orsaken är “lite svår att bestämma”. Hos patienter där nervskadan kan relateras till överansträngning (ex. volleybollspelare) eller en olycka (skapulafraktur) är oftast konservativ behandling det bästa alternantivet.

Om patienten utveckla en uttalad svaghet i utåtrotation i axeln eller en uttalad muskelförtvining av infraspinatusmuskeln är det rimligt att förorda operation

Infraspinatusmuskeln har förtvinat

Operation

Med artroskopisk teknik klipper man upp ledbandet som löper över nervus suprascapularis. Operationen är för den erfarne kirurgen ett relativt simpelt ingrepp.

En lång rad studier visar att om man opererar dessa patienter i sent skede, där magnetkameraundersökning eller neurofysiologisk undersökning visar tydliga förändringar förenliga med en inlämning av suprascapularisnerven, så är resultaten lite halvdana.

Det är väl egentligen inte så konstigt, det krävs relativt omfattande skador av suprascapularisnerven innan man får ett positivt utslag på en neurofysiologisk undersökning eller en magnetkameraundersökning.

Författarens åsikt är att dessa inklämningar skall opereras i tidigt skede, innan patienten drabbas av omfattande skador av suprascapularisnerven. När man har en helt säker diagnos, verifierad med magnetkameraundersökning eller neurofysiologisk undersökning, blir inte resultatet så bra.

Opererar man i tidigt skede är resultaten utomordentligt goda.