08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Nervus suprascapularis inklämning

Inklämning av nervus suprascapularis

Suprascapularisnerven

Suprascapularisnerven är en blandad muskel och känselnerv. Suprascapularisnerven aktiverar supraspinatus- och infraspinatusmusklerna.

Den försörjer också ledkapseln till nyckelbensleden och till axelleden med känseltrådar.

Nerven gör en skarp sväng under ett ledband i skulderbladet som utgör taket i en kort nervkanal (incisura scapulae). Ibland kan suprascapularisnerven klämmas åt under detta  ledband.

Inklämning av nervus suprascapularis är inte ett ovanligt tillstånd. Man kan hitta inklämningen i kombination med andra skador eller sjukdomar.
Symptomen i form av svaghet fluktuerar över tid, varför diagnosen kan vara svår att ställa. Problemen kommer och går.

 

Nervus suprascapularis entrapment

Orsaker

  • Ledcysta (ganglion)
  • Fraktur av skulderbladet
  • Tidigare operation (klavikelfraktur)
  • Plexus brachialis neurit
  • Överansträngning
  • Trauma
  • Sovställning

 

Labrumcysta

Behandling

Att inte operera, utan bara behandla patienten med restriktioner i rörelseomfånget är den vanligaste behandlingen. De flesta inklämningar av nervus suprascapularis läker ut om patienten inte använder armen över huvudet under några månader. Träning av infraspinatus- och supraspinatusmuskulaturen ökar styrkan i dessa påverkade muskler.

Patienter som drabbas av n. suprascapularisinklämning på grund av att de sover med armen över huvudet, kan prova att använda ett axellås på natten.

Operativ behandling fungera bäst hos patienter med ledcystor eller där orsaken är ”lite svår att bestämma”. Hos patienter där nervskadan kan relateras till överansträngning (ex. volleybollspelare) eller en olycka (skapulafraktur) är oftast konservativ behandling det bästa alternantivet.

Om patienten utveckla en uttalad svaghet i utåtrotation i axeln eller en uttalad muskelförtvining av infraspinatusmuskeln är det rimligt att förorda operation

 

Infraspinatusmuskeln har förtvinat

Operation

Med artroskopisk teknik klipper man upp ledbandet som löper över nervus suprascapularis. Operationen är för den erfarne kirurgen ett relativt simpelt ingrepp.

En lång rad studier visar att om man opererar dessa patienter i sent skede, där magnetkameraundersökning eller neurofysiologisk undersökning visar tydliga förändringar förenliga med en inlämning av suprascapularisnerven, så är resultaten lite halvdana.

Det är väl egentligen inte så konstigt, det krävs relativt omfattande skador av suprascapularisnerven innan man får ett positivt utslag på en neurofysiologisk undersökning eller en magnetkameraundersökning.

Författarens åsikt är att dessa inklämningar skall opereras i tidigt skede, innan patienten drabbas av omfattande skador av suprascapularisnerven. När man har en helt säker diagnos, verifierad med magnetkameraundersökning eller neurofysiologisk undersökning, blir inte resultatet så bra.

Opererar man i tidigt skede är resultaten utomordentligt goda.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra erfarna sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

Om oss

Kontaktinformation

Telefontid måndag till fredag 08.00-17.00

Telefon: 08-55 11 04 22
Fax: 08-55 11 04 24
E-post: info@sodermalmsortopedi.se

Adresser

BESÖKSADRESS
Fatburs Brunnsgata 15-17
Egen ingång från utsidan av fastigheten.

POSTADRESS
Södermalms ortopedi
Fatburs Brunnsgatan 17
118 28 Stockholm

Avtal med Region Stockholm


Du betalar som vid ett offentligt sjukhus
Besök med remiss: 200:- / frikort
Besök utan remiss: 400:- / frikort
Uteblivet besök: 400:- / frikort gäller ej
Operation: 400:- / frikort