08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00
  • Hem
  • Plexus brachialis neurit

Plexus brachialis neurit

Parsonage Turners syndrom

Mycket starka smärtor
Några veckor av en mycket stark, nästan outhärdlig, övergående primär smärta.
Muskelförtvining
Kardinalsymptomet är en muskelatrofi (muskelförtvining). Benutskotten på axelleden börjar synas allt tydligare.
Självläkande
Plexus brachialis neurit läker ut inom några år hos de flesta patienter
Resttillstånd
Nedsatt kraft och skadad finmotorik kan ge sekundära sjukdomar och en sekundär smärta.

Ovanlig neurologisk sjukdom som kan ge sekundära sjukdomar i axelleden

Orsaker: Plexus brachialis neurit är en relativt ovanlig neurologisk sjukdom som i första hand påverkar de sk. ”motorneuronen”. Motorneuronen är nervceller i ryggmärgen som ger signaler till musklerna att reagera och förser muskelcellerna med tillväxtfaktorer. Mycket talar för att plexus brachialis neurit är en immunologisk sjukdom utan känd orsak. Ett i stort sett identiskt tillstånd uppkommer som komplikation till “serumterapi” (behandling med antikroppar). Sjukdommen drabbar nästan dubbelt så många män som kvinnor och debuterar vanligen i 30-40 års åldern.

Smärta: Plexus brachialis neurit karakteriseras en debut av en mycket stark, nästan outhärdlig, övergående smärta, som varar några veckor. Smärtan är intensiv och liknar den vid frusen axel. Smärtan kring axelleden och skulderbladet mildras under några månaders tid för att ibland helt försvinna. 

Muskelförtvining: Vid plexus brachialis neurit är det mest uppenbara fyndet en uttalad svaghet i axelleden och muskelförtvining. Denna muskelförtvining gör att benutskotten på axelleden börjar synas allt tydligare.

De flesta muskler runt axelleden kan påverkas av plexus brachialis neurit. Det vanligaste är dock att man ser att den sk. deltamuskeln minskar i storlek, att infraspinatus muskeln ser klen ut och att vissa patienter utvecklar en sk. “ving skapula”. Skulderbladet står ut från ryggen. Det kan dock vara svårt att se om patienten har en betydande övervikt.

Utredning: Vanligen utreder man sjukdomen med nervstimulerings undersökningar (EMG-neurografi) och MR (T2, med kontrast).
Genom att lägga ihop den typiska kliniken med en plötslig debut av en övergående axelsmärta, muskelsvaghet och en påtagligt minskad muskelmassa kan man oftast ställa diagnosen. 

Plexus brachialis neurit utreds i första hand av en specialist i neurologi.  En kroniskt dålig axelfunktion gör att dessa patienter ibland behöver träffa en axelspecialist.

Prognos: Plexus brachialis neurit läker ut inom något år hos 75% av de drabbade.

Behandling: Plexus brachialis neurit behandlas med sjukgymnastik och smärtstillande.

Resttillstånd:
En bestående försvagning av specifika muskelgrupper i axelleden och en förändrad finmotorik kan skapa sekundära problem i axelleden. Dessa smärtor kommer inte från själva grundsjukdomen. En kvarstående muskelförtvining av infraspinatusmuskeln kan ge upphov till en bakre instabilitet med en sekundär labrumskada som följd. En isolerad kvarstående svaghet i deltamuskeln kan ge upphov till en nedre-främre instabilitet. En muskelförtvining av supraspinatusmuskeln kan ge problem med impingement. 

 

 

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00