08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Impingement – inklämd sena

SAMMANFATTNING
Orsaker
 • En störning i axelledens finmotoriska muskulatur.
 • En bensporre har bildats på akromions kant.
Symptom
 • Smärta över utsidan av axelleden och överarmen
 • Ont på natten
 • Ont när du lyfter armen i huvudhöjd eller roterar den mot ryggen
Behandling
 • Sjukgymnastik med daglig finmotorisk träning under 2-3 månader
 • Operation vid svår smärta och när sjukgymnastik inte haft effekt
Resultat
Sjukgymnastik och operation ger vid en enkel impingement likvärdiga goda resultat vid utvärderingar efter 3-5 år. Operation ger ett snabbare resultat vid långvarig stark smärta.
 • Vanlig smärtutbredning

  Vid impingement sitter smärtorna oftast på utsidan av axelleden/överarmen

 • Impingement i axelleden

  Vid impingement klämmer akromion på supraspinatussenan.

ANATOMI

Anatomi rotatorcuff
Rotatorcuffen är en manschett av fyra senor som omsluter ledhuvudet. Rotatorcuffens tre viktiga muskler är:Supraspinatus – lyfter armen.
Infraspinatus – roterar armen utåt.
Subscapularis – roterar armen inåt.Viktiga funktioner för rotatorcuffen:

 • att rotera ledhuvudet i ledskålen
 • att suga fast ledkulan mot ledskålen
 • att stabilisera ledhuvudet i mitten av ledskålen

ORSAKER

Impingement är  en typisk smärta som uppstår när rotatorcuffen och slemsäcken i axelleden börjat göra ont vid lyftande rörelser. Impingement kan uppkomma av många olika orsaker. De vanligaste orsakerna är dålig muskulär kontroll av skulderbladet och axelleden,  eller att skulderbladets översta del (akromion) har fått en böjd form.

Akromions form delas upp i tre typer. Typ 1 är platt, typ 2 har en liten bensporre och typ 3 har en större bensporre. Patienter med impingement och små bensporrar (typ 2 akromion) blir oftast bra på sjukgymnastik, medans sjukgymnastik fungerar dåligt på patienter med lite större bensporrar (typ 3 akromion).


SYMPTOM

Normal bursa

Normal bursa:
Artroskopisk operation som visar det normala utrymmet mellan supraspinatussenan och akromion.

Impingement

Impingement:
Vid impingement kläms bursan/supraspinatussenan åt under akromion.

Efter operation

Efter operation:
Förträngningen under akromion har frästs bort.

Vanliga symptom
 • Smärtor på utsida av axel/överarm
 • Smärtor under natten
 • Smärtor när armen lyfts till huvudhöjd
 • Domningar i händerna

Patienter som drabbas av impingement är vanligen äldre än 30 år. Det är ovanligt att man drabbas av impingement om man är yngre än 30 år, men en del kraftiga och muskulösa män med ett tungt arbete kan drabbas tidigare.

Impingement hos unga individer med en instabilitet (att axel är lös och glider) i axelleden.

Även förkalkningar och små rotatorcuffskador kan orsaka en kroniskt dysfunktionell rotatorcuff som resulterar i impingement.


 

BEHANDLINGAR

Sjukgymnastik och operation är båda bra behandlingar vid en enkel impingement. De flesta patienter blir bättre av att man tränar upp muskulaturen och finmotoriken i axelleden. De flesta patienter blir också bättre av att man genom en operation lättar på trycket över supraspinatussenan. Vid lätta till moderata smärtor är resultaten likvärdiga vad gäller sjukgymnastik jämfört med operation. En kortisoninjektion i slemsäcken kan ibland ge en snabb smärtlindring vid akuta smärtor i axelleden.
När det finns andra problem i axelleden som artros i nyckelbensleden, små skador på rotatorcuffen, instabilitet eller labrumskador bör behandlingen individualiseras.

Sjukgymnastik: En strukturerad sjukgymnastisk behandling kan inte bara bota ett stort antal patienter, utan kan också leda till en snabbare och enklare rehabilitering efter en eventuell operation. Sjukgymnastik är ett förstahandsval vid problematisk axelsmärta.

Kortison

Kortison är ett kroppseget hormon som kan dämpa inflammation. Långtidsverkande kortison kan man injicera runt leder. Endast en liten del av kortisonet når den övriga kroppen.

Den smärtstillande effekten av kortisoninjektionen är från några dagar till några veckor.

Biverkningar

Olika typer av ofarliga och lite obehagliga biverkningar är vanliga. Det största problemet med biverkningarna brukar vara oron över att det kan vara ”något farligt”, eller att det förväxlas med en allergisk reaktion.
Smärta: Kortisoninjektionen kan ibland ge starka smärtor dagen efter injektionen.
Hudrodnad: Uppemot 15 % av patienterna drabbas av en ofarlig rodnad av ansiktet som varar i 2-4 dagar.
Hudblekning: Detta syns mest på mörkhyade individer och drabbar området där injektionen utfördes.
Förhöjt blodsocker: Patienter med sockersjuka (Typ 1) bör kontrollera sitt blodsocker extra noggrant efter en injektion.
Infektion: En infektion efter en kortisoninjektion är mycket ovanlig, men kan inträffa. Feber, illamående och sjukdomskänsla några dagar efter injektionen är vanliga tecken på en infektion. 

Kortisoninjektion: En enstaka injektion av kortison i axelledens slemsäck fungerar utmärkt för att ställa rätt diagnos och dämpa en akut smärta. Upprepade kortisoninjektioner kan inte lösa grundläggande problem som instabilitet, dålig motorisk kontroll eller problem med en stor bensporre i axelleden. Effekten av en kortisoninjektion börjar märkas efter ett par dagar och varar vanligen några veckor.

Operation: Vid långvarig, kronisk impingement (> 6 månader) som stör din nattsömn, försämrar din livskvalitet eller påtagligt sänker din förmåga att arbeta så brukar man rekommendera operation.

Vid kortvarig impingement (< 6 mån.), lätta till moderata smärtor och utan väsentligen störd nattsömn så är det tveksamt om operation ger bättre resultat än sjukgymnastik.
Flera studier visar likvärdiga resultat när man jämför sjukgymnastik med operation av impingement. Efter 2 år är ungefär 65 % av patienterna helt smärtfria, efter 5 år är 75 % av patienterna helt smärtfria oavsett om de behandlats med sjukgymnastik eller operation.
Operation av impingement är en bra behandling vid långvariga starka smärtor med en påtagligt sänkt livskvalitet.

Artroskop

Artroskopi
Med hjälp av små hål i huden, en videokamera och speciella smala instrument, kan man se och operera i en led.

Operation av inklämd sena

Operation
Operationen går ut på att suga ut den ärriga och förtjockade slemsäcken samt slipa ned bensporren på akromions främre kant så akromion rätas ut.

Vilka patienter opereras?

 • Stark nattlig smärta
 • Smärtor varje gång du använder axeln
 • Ont i mer än 6 månader
 • Ingen effekt av rehabilitering

Vilka patienter rehabiliteras?

 • Lätt nattlig smärta
 • Ont ibland
 • Ont i mindre än 6 månader
 • Ingen genomförd rehabilitering

Vila, sjukskrivning och smärtstillande mediciner är ineffektiva behandlingsmetoder vid impingement.

according to the best-evidence synthesis, however, there is no evidence from the available randomized controlled trials for differences in outcome in pain and shoulder function between conservatively and surgically treated patients with subacromial impingement syndrome

Dorrestijn et al. 2009


KALKAXEL

 • Akut kalkaxel:
  En akut kalkaxel kan ge svåra smärtor. Den kraftigt nedsatt rörligheten liknar den vid frozen shoulder. Till skillnad mot frozen shoulder så går det oftast att lirka upp handen mot ryggen.

 • Tömning av kalk
  Vid en artroskopisk operation av kalkaxel kan man tömma rotatorcuffens senor på förkalkningar.

Peritendinitis calcarea: Kalkaxel är en form av impingement där förkalkningar i rotatorcuffen skapar en inflammation och svullnad i axelledens stora slemsäck (bursa subakromiale) och en omkringliggande svullnad av muskelsenan där förkalkningen är belägen.

Det finns ingen koppling mellan kalkaxel och åderförkalkning. Kalkaxel är normalt sett ett ofarligt tillstånd.
Förkalkningar i axelns roterande senor (rotatorcuff) har ett cykliskt förlopp.

Förloppet består av 3 olika faser; nybildning, inkapsling och resorbering. I början av förloppet bildas en stel gipsliknande massa som så småningom övergår till en flytande tandkrämsliknande pasta.
Kalket löses vanligen upp av blodkärl som bildas runt kalket. I slutet av dess livscykel kan tryckökningen i den inkapslade förkalkningen ibland utlösa en ”akut kalkaxel”, ett synnerligen smärtsamt tillstånd. En slags böld av kalk har bildats i någon av rotatorcuffens senor.

Referenser

Lottning mellan sjukgymnastik och operation av impingement stadium 1-2 visar likvärdiga resultat

Kommentar: Ovanstående studier visar att nuvarande behandlingsrekommendationer är adekvata. En strukturerad rehabilitering fungerar som enda behandling i 60-70 % av fallen. De som inte blir bättre av sjukgymnastik kan erbjudas operation. Att endast ge patienten smärtstillande behandling, sjukskrivning eller ingen behandling alls fungerar dåligt.

Olika typer av sjukgymnastik
Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial impingement syndrome: randomised controlled study

Kortisoninjektion

Tejpning
Does Scapula Taping Facilitate Recoveryfor Shoulder Impingement Symptoms? A Pilot Randomized Controlled Trial

Boka privattid dygnet runt
Egenremiss är till för dig som önskar komma till oss utan remiss och betala själv för vården. Vi tar emot egenremisser från patienter i hela Sverige.
Du betalar högst 950:- i patientavgift för ett nybesök. Du loggar in via BankID och fyller i ett frågeformulär. Detta frågeformulär lagras som en ”Egenremiss” i vårt journalsystem och är en journalhandling.
Fritt vårdval i Sverige
Vi har avtal med Region Stockholm vilket innebär att du betalar patientavgifter som inom den offentliga sjukvården. Frikort gäller. Vi tar emot remisser från läkare, sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

Om oss

Kontaktinformation

Telefontid måndag till fredag 08.00-16.00

Telefon: 08-55 11 04 22
Fax: 08-55 11 04 24
E-post: info@sodermalmsortopedi.se

Adresser

BESÖKSADRESS
Fatburs Brunnsgata 15-17
Egen ingång från utsidan av fastigheten.

POSTADRESS
Södermalms ortopedi
Fatburs Brunnsgatan 17
118 28 Stockholm

Avtal med Region Stockholm


Du betalar som vid ett offentligt sjukhus
Nybesök, remiss från husläkare: 275:- / frikort
Återbesök / övriga remisser: 275:- / frikort
Privatbesök utan remiss: 950:- / frikort gäller ej
Uteblivet besök: 400:- / frikort gäller ej
Operation: 275:- / frikort