08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

ROTATORCUFFEN

Rotatorcuffens senfästen

Ledhuvudet omslutes av en bred manschett som består av fyra senor som tillsammans bildar rotatorcuffen. Rotatorcuffen är viktig för att kunna utföra lyftande och roterande rörelser i axelleden. Akromion bildar bentaket på kanalen som supraspinatus senan löper genom. Deltoideus muskeln fäster på akromion.

Det finns tre viktiga senor i rotatorcuffen, och en mindre viktig sena (tendo m. teres minor).

  • Supraspinatus är den övre senan
  • Infraspinatussenan är den bakre senan
  • Subscapularissenan är den främre senan

SUBSCAPULARIS

INFRASPINATUS OCH SUPRASPINATUSMUSKELN

Impingement

Vid impingement, inklämd sena, kläms supraspinatussenan mellan ledhuvudet och akromion. 

Läs mer