08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00
Inklämd sena

Inklämd sena

Vid impingement kläms slemsäcken och supraspinatussenan åt under akromion.

Supraspinatusruptur

Supraspinatusruptur

Supraspinatussenans fäste kan ibland rivas eller nötas av från ledhuvudet. Ett hål i supraspinatussenan bildas.

Artros i nyckelbensleden

Artros i nyckelbensleden

Vid slitage av brosket i nyckelbensleden bildas små benkanter på nyckelbenet som kan kännas som en knöl över axelleden.

Artros i axelleden

Artros i axelleden

Vid slitage av brosket i axelleden minskas rörligheten i själva axelleden.

Främre axelluxation

Främre axelluxation

När axelleden går ur led framåt brukar en karakteristisk grop bildas på utsidan av axelleden.

Nyckelbensluxation

Nyckelbensluxation

När nyckelbenet gått ur led får du en smärtsam knöl på ovansidan av axelleden. Nyckebensurvridningar graderas vanligen på en skala från 1-3.