08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Fördelen med artroskopisk teknik är att smärtan minskar efter operationen. Risken för blödningar och infektioner minskar också. Den största fördelen kanske ändå är att man kommer åt olika strukturer på ett sätt som är svårt att få till med traditionell s.k. “öppen kirurgi”.

Artroskopi innebär att man använder en titthålskirurgisk teknik. En kamera kopplad till ett långt optiskt rör och fiberoptisk belysning förs in i leden. Genom flera 5-10 mm stora hål i huden utförs operationen. Det är vanligt att man använder en sug med roterande knivar (shaver) och en fräs. Dessutom kan man använda speciella och smala instrument som förs in i leden.