08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Artroskopi

Fördelen med artroskopisk teknik är att smärtan minskar efter operationen. Risken för blödningar och infektioner minskar också. Den största fördelen kanske ändå är att man kommer åt olika strukturer på ett sätt som är svårt att få till med traditionell s.k. “öppen kirurgi”.

Artroskopi innebär att man använder en titthålskirurgisk teknik. En kamera kopplad till ett långt optiskt rör och fiberoptisk belysning förs in i leden. Genom flera 5-10 mm stora hål i huden utförs operationen. Det är vanligt att man använder en sug med roterande knivar (shaver) och en fräs. Dessutom kan man använda speciella och smala instrument som förs in i leden.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00