08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Artros i yttre nyckelbensleden

Orsaker

 • Åldersförändringar
 • Tung belastning
 • Akut skada

Symptom

 • Smärtor över nyckelbensleden
 • Smärtutstrålning mot nacke
 • Knöl över axelleden

Behandling

 • Avlastning fungerar bra
 • Operationfungerar bra
 • Kortisoninjektion ger smärtlindring i några veckor
 • Sjukgymnastik har en tveksam effekt annat än vid stelhet i axelleden

Resultat efter operation

 • 80-90% av patienterna förbättras efter operation vad gäller funktion och smärta
 • Det finns en viss risk för instabilitet i nyckelbensleden
Axelleden

Artros i ac-leden

Nyckelbensleden känns som en ömmande knöl
Axelleden

Ben mot ben

Vid artros i nyckelbensleden har brosket glidyta skavts bort och ben nöter mot ben.
Axelleden

Ont i nacken

Smärtan från nyckelbensleden strålar ofta mot nacken.
Axelleden

Ganglion i ac-leden

Vid artros i ac-leden kan en ofarlig cysta bildas över ac-leden

Artros i akromioklavikularleden

Anatomi: Den yttre nyckelbensleden (AC-leden) förbinder skulderbladets övre del (akromion) med nyckelbenet. Viktiga funktioner för AC-leden är att medverka till att öka rörelseomfånget i axelleden utan att ledhuvudets senfästen kläms åt.

AC-leden bidrager inte bara till att öka uppåtrotationen i axeln med ca 30 grader, utan den bidrager även till att tippa skulderbladet bakåt-utåt vid lyftande rörelser så att mjukdelarna inte kläms in över ledhuvudet.

Nyckelbensleden är en led som gradvis förändras med ålder. Fram till 40-års åldern har de flesta en menisk i AC-leden. De förändringar man ser på MR  och röntgen är sällan kopplade till ett smärttillstånd eller försämrad funktion i axelleden. I medelåldern är förändringar i nyckelbensleden så pass vanliga att man måste betrakta dessa förändringar som mer normala än onormala. På samma sätt som man får en rynkigare hud så får man artros i AC-leden.

Orsaker:  Ålder är den faktor som har störst betydelse för att utveckla artros i nyckelbensleden. Tung belastning och olika skador kan också leda till artros.  Långvarig belastning minskar brosket i nyckelbensleden och kanterna runt leden ökar i storlek. Det leder till att en hård knöl på ovansidan av axeln. Atros i AC-leden hittar man i högre frekvens hos personer med ett tungt manuellt arbete än hos personer med lättare arbete.

Vanligen ökar slitaget i samma takt som rörligheten i leden minskar vilket ledet till att man så småningom får en stelare nyckelbensled. Artrosen leder också till att ledbanden och ledkapseln förtjockas. Stelheten leder till en minskad rörlighet mellan nyckelbenet och skulderbladet.

Behandlingar:

Kortisoninjektion i AC-leden är en effektiv metod för att ställa diagnos och för dämpa smärtan en kortare tid.

Sjukgymnastik kan fungera bra om du har en stelhet i själva axelleden, eller om den värsta smärtan sitter på utsidan av axelleden. Vanligen har sjukgymnastik en mindre bra effekt när endast nyckelbensleden är påverkad.

Operation: Det finns ingen orsak att operera en led som inte gör ont. Men ger slitaget upphov till en långvarig smärta och ömhet när man trycker på nyckelbensleden är operation ibland nödvändigt. Operationen utförs vanligen med öppen eller artroskopisk teknik. Gemensamt för bägge teknikerna är att man lättar på trycket i nyckelbensleden genom att avlägsna 6-8 mm av den yttre ändan av yttre nyckelbensänden (lateral klavikel resektion).

Resultat: Sannolikt är de mest effektiva behandlingarna vid smärtsam artros i nyckelbensleden en minskad belastning av axelleden eller operation. Kirurgisk behandling ger uppemot 90% goda resultat. Sjukgymnastik och kortisoninjektioner är mindre effektiva behandlingar vid en smärtsam artros i nyckelbensleden.

 

 

Boka privattid dygnet runt
Egenremiss är till för dig som önskar komma till oss utan remiss och betala själv för vården. Vi tar emot egenremisser från patienter i hela Sverige.
Du betalar högst 950:- i patientavgift för ett nybesök. Du loggar in via BankID och fyller i ett frågeformulär. Detta frågeformulär lagras som en ”Egenremiss” i vårt journalsystem och är en journalhandling.
Fritt vårdval i Sverige
Vi har avtal med Region Stockholm vilket innebär att du betalar patientavgifter som inom den offentliga sjukvården. Frikort gäller. Vi tar emot remisser från läkare, sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

Om oss

Kontaktinformation

Telefontid måndag till fredag 08.00-16.00

Telefon: 08-55 11 04 22
Fax: 08-55 11 04 24
E-post: info@sodermalmsortopedi.se

Adresser

BESÖKSADRESS
Fatburs Brunnsgata 15-17
Egen ingång från utsidan av fastigheten.

POSTADRESS
Södermalms ortopedi
Fatburs Brunnsgatan 17
118 28 Stockholm

Avtal med Region Stockholm


Du betalar som vid ett offentligt sjukhus
Nybesök, remiss från husläkare: 275:- / frikort
Återbesök / övriga remisser: 275:- / frikort
Privatbesök utan remiss: 950:- / frikort gäller ej
Uteblivet besök: 400:- / frikort gäller ej
Operation: 275:- / frikort