08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Axelspecialist

carlos_rivero_siri_400

Carlos Rivero Siri  blev specialist i ortopedi 1999 på Huddinge universitetssjukhus, med inriktning mot titthålstekniker (artroskopi) för operationer i axel och armbåge.
Carlos Rivero Siri har i många år undervisat i Anatomi vid Karolinska Instiutet och disputerade vid Karolinska Institutet 1993.
Avhandlingen handlade om organisationen av nerver och nervrötter i ryggmärgen.
Vidare har han arbetat som handledare i avancerad artroskopisk axelkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och varit anställd som överläkare i axel och armbågskirurgi vid Löwet specialistmottagning (Danderyds sjukhus AB)

Huvudintresse är skador och sjukdomar i axel och armbåge, som ex. impingementsyndrom, rotatorcuffruptur, axelinstabilitet och tendiniter i armbåge. Han har en lång og bred erfarenhet med bla. artroskopiska tekniker för att reparera senskador och ledbandskador i axelleden. Han betonar vikten av att ge alla patienter en god, tydlig och utförlig information om diagnos, behandling och prognos.

Vetenskapliga studier

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00