08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00
carlos_rivero_siri_400

Carlos Rivero Siri  blev specialist i ortopedi 1999 på Huddinge universitetssjukhus, med inriktning mot titthålstekniker (artroskopi) för operationer i axel och armbåge.
Carlos Rivero Siri har i många år undervisat i Anatomi vid Karolinska Instiutet och disputerade vid Karolinska Institutet 1993.
Avhandlingen handlade om organisationen av nerver och nervrötter i ryggmärgen.
Vidare har han arbetat som handledare i avancerad artroskopisk axelkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och varit anställd som överläkare i axel och armbågskirurgi vid Löwet specialistmottagning (Danderyds sjukhus AB)

Huvudintresse är skador och sjukdomar i axel och armbåge, som ex. impingementsyndrom, rotatorcuffruptur, axelinstabilitet och tendiniter i armbåge. Han har en lång og bred erfarenhet med bla. artroskopiska tekniker för att reparera senskador och ledbandskador i axelleden. Han betonar vikten av att ge alla patienter en god, tydlig och utförlig information om diagnos, behandling och prognos.

Vetenskapliga studier