08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Påbyggnader på caput

Har gjort slätröntgen och MR med följande utlåtande, men vad betyder det i klartext?

“Påbyggnader på framför allt caput humerus inferiora ledytekant. En antydd reduktion av ledbroskhöjden verkar också finnas i humeroskapularleden och i intilliggande skelett i scapula finns cystiska förändringar.”
I status viss atrofi av supra- och infraspinatusmuskulaturen samt påtagligt inskränkt inåtrotation
framför allt med armen abducerad i 90 grader.

Det betyder att du har en artros i själva axelleden. Ledhuvudets brosk har helt eller delvis försvunnit. Vid uttalad värk kan en axelprotes vara en möjlig behandling. Vid dålig rörlighet och uttalad värk så brukar en axelprotes både kunna ge en signifikant reduktion av smärtorna och dessutom en förbättrad rörlighet.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00