08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00
  • Hem
  • Rotatorcuffruptur

Rotatorcuffruptur efter en operation

Jag har en sena i axeln som åķt av efter en operation. Men de säger senan kan ej sättas på då muskeln förtvinad!? Förtvivlad vill inte ha protes. Måste gå på annat sätt att få på senan och vill inte gå omkring och känna blodstockning i axeln.

Det finns idag många bra behandlingar för en rotatorcuffruptur. Är man strax över 50 år så är inte axelprotes det första alternativ man överväger. Möjligheterna att sy tillbaka en rotatorcuffruptur är dels beroende på hur mycket att sena/muskel som förtvinat dels på kirurgens tekniska färdigheter, då denna typ av kirurgi är tekniskt krävande.
Personligen tycker jag att det är svårt att utifrån en magnetkameraundersökning avgöra om en senskada går att reparera eller ej. De flesta äldre skador hamnar i en gråzon, där möjligheten att sy fast senan igen, inte med någon större säkerhet går att avgöra efter magnetkameraundersökningen.