08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Axelluxation i duschen

Trillade i duschen och fick axeln ur led (axelluxation) och en spricka. Det är 6 veckor sedan, har ont när jag utför mina träningspass, är det naturligt?

Har läst att om man är över 50 år och får en axelluxation så ska man insistera på att bli utredd med MR eller ultraljud (är 61 år) stämmer det?

Om du har träffat en doktor som är duktig på att undersöka axlar så är detta naturligtvis inte nödvändigt. De flesta akutläkare eller allmänläkare  har dock en begränsad kunskap om skador på rotatorcuffen och att den kan rivas loss i samband med en axelluxation, framför allt på en lite äldre patient. Be din sjukgymnast undersöka din rotatorcuff. Har du full styrka i “inåtrotation” och “utåtrotation” så har du åtminstone inte en väldigt problematisk rotatorcuffruptur i axelleden. Upplever du idag inte någon större svaghet i axelleden och kan lyfta armen problemfritt så är sannolikheten liten att du har en allvarlig axelskada efter axelluxationen.

 

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00