08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Stel i axeln efter en Bankartoperation

Genomgick en bankart titthålsoperation för ca 1,5 år sen efter att vänster axel hoppat ur led 3 ggr och sjukgymnastik inte hjälpt.

Min sjukgymnast och läkare konstaterade ca 1 månad efter operationen att jag var jätte stel och att det var en frozen shoulder.
Efter 12 månader hade inga förbättringar skett i rörlighet eller smärta och jag fick opereras. Detta genom artroskopisk titthålsoperation som avbröts, då läkaren ansåg det vara litet och trångt och skadade skelettet genom ett litet hål vid ingreppet, vilket inte skulle vara någon fara.
Läkaren genomförde då operationen direkt genom mobilisering. Jag hade efter operation väldigt ont och svårt töja första veckan för att några månader efter fått bättre rörlighet och minskad smärta.
Nu har det gått 6 månader och jag har inte blivit bra ännu, har fortfarande lång bit kvar då rörligheten stannat av och har smärtor kvar. Vad kan jag göra, kan man göra något?
Har fått en kortison injektion som inte gjort någon större effekt, ska jag ta några fler? Kommer axeln att läka ut av sig själv eller behövs någon undersökning ske samt en ny operation igen? I så fall vad för operation?

 

Suturer i labrum och glenoid
Artroskopisk Bankart: Labrumskadan har reparerats med titthålsteknik

Vid en uttalad och mycket långvarig stelhet efter en Bankartoperation går det oftast bra att genom ett artroskopiskt ingrepp och små klipp i ledkapseln återställa en stor del av rörligheten. Det är dock en operation som kräver en betydande erfarenhet för att den skall vara framgångsrik.
Mobilisering av axelleden kan ibland vara ett alternativ.
Det finns dock en risk för att leden blir mer instabil efter en sådan operation. Här får man väga problemen med smärta och stelhet mot problemet mot en enstaka axelluxation inom några år.
När man väl mobiliserat axeln och rörligheten förbättras kan en titthålskirurgis operation vara enklare att utföra.
Mitt råd till dig är att ta upp en diskussion med din kirurg eller försöka komma till en klinik som är specialiserad på axelkirurgi.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00