08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00
  • Hem
  • Axeln ur led
  • Hur stor är chansen att axeln förblir stabil efter en operation för axelluxation?
  • Hem
  • Axeln ur led
  • Hur stor är chansen att axeln förblir stabil efter en operation för axelluxation?

Hur stor är chansen att axeln förblir stabil efter en operation för axelluxation?

Hej, min axel har hoppat ur led 2 gånger under 6 månader. Båda gånger fick den reponeras på akutmottagning.

Den hoppade framåt båda gånger och inga skador på ben eller skelett. Mitt yrke innebär många våldsamma situationer, hastiga ryck och tunga lyft. Är chanserna stora att jag skulle kunna återgå till mitt yrke 100% efter en lyckad operarion och rehab? Eller kommer jag trots lyckad OP/Rehab ändå riskera att den hoppas ur led? (Och då menar jag om risken är större för en luxation bortsett från den som man har vanligtvis vid en frisk axel).

Själva vitsen med operationen är att axeln skall förbli stabil och inte hoppa ur led. Detta uppnår man hos mellan 85-90% av patienterna som opereras för att axeln hoppat ur led upprepade gånger. En betydande andel av patienterna förblir stabila. Men resultatet är beroende på olika typer av skador som uppstått i axelleden, aktivitetsnivå och val av operationsmetod.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00