08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Frozen shoulder hö arm sedan flera år

Hej! 2011 fick jag diagnosen frosen shoulder vänster arm. Efter 3 år blev det bättre. Efter 2,5 år fick jag det också i höger arm.
Smärtan är mer intensiv, op 2016 men smärtan fortsätter. Fått kortisoninjektion två gånger. Första gången fick jag effekt men inte efter nummer två. Mediciner, Panodil, Omeprazol, Tryptizol, Dolcontin ca 45-50 mg/dag, senast insatt på Gapapentin.
Jag har fått hjälp med akupunktur och sjukgymnastik, bad egenträning, TNS ovs. Inget hjälper.
Efter operationen fick jag tillbaka rörligheten liten inskränkning finns. Varit hon smärtläkare som säger att det är inflammatorisk nociceptiv smärta med sådana besvär att morfinbehandling krävs.
Jag vet inte vad jag skall göra. (jag har inte diabetes) däremot har jag haft förhöjda blodsockernivåer vid enstaka tillfällen. Jag är inte överviktig snarare tvärtom.

Det normala förloppet vid en typisk primär frusen axel ser inte riktigt ut som hos dig.
Möjligen har du inte bara drabbats av frusen axel utan kanske även av “impingement” eller någon annan snarlik diagnos. Om du har smärtor i själva bicepsmuskeln, på överarmens framsida, är sannolikheten hög för att det är ett problem med biceps långa sena.
Jag tycker att man skall göra en ordentlig utredning, alternativt remittera dig till en erfaren axelspecialist. Morfintabletter är ingen hållbar lösning vid en långvarig kronisk smärta.