08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Fick diagnosen frusen skuldra för 4 år sedan

Fick diagnos “frusen skuldra” för fyra år sedan. Kortisonspruta och antiinflammatorisk medicin i tidigt skede.

Fortfarande smärta i skov. Vårdcentralen säger att det är inflammatoriskt. Ortoped nyligen någon sorts sekundärdiagnos “oskuret är bäst men om den kortisonsprutan du får nu inte hjälper ring igen…” fyra veckor efter kortisonsprutan nu som vanligt ont igen…Varför tas inte äldre kvinnor på allvar…Rörlighet fortfarande ngt begränsad. Vad göra?

Det är nog lämpligt att utreda dig med en röntgenundersökning för att utesluta artros i axelleden.
Vid långvarig smärta kan det också vara bra att utesluta en rotatorcuffruptur. Detta görs enklast med en ultraljudsundersökning / Magnetkameraundersökning.
När ingen annan behandling hjälper och du lider av en stark kronisk smärta är en operation ett alternativ.