08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Morfinkrävande smärtor i axelleden

Jag har haft frozen shoulder i vänster axel, det tog över 3 år innan den var läkt. 2013 fick jag samma sak i höger axel.
Skillnaden från vänster och höger axel är att hö sida är mer smärtsam och jag har sedan dec. 2014 behövt Morfinbehandling tillsammans med andra smärtstillande.
Eftersom det drog ut på tiden med höger axel, så fick jag komma till ytterligare en ortoped som ville operera mig under narkos “bryta loss” du vet nog vad jag menar.
Jag fick stor del av rörligheten tillbaka men smärtan kvarstår.
Har behandling med akupunktur och bad.
Eftesom jag tränar varje dag med egenträning och sjukgymnastik så kan jag inte se något ytterligare jag själv kan göra.
Sedan ett par veckor tillbaka har smärtan tilltagit i höger axel, vilket oroar mig.
Under hösten krävde jag MR, denna sa att det inte var någon cuffruptur eller malignitet, om några strukturförändringar föreligger har jag inget svar på.
Jag har aven varit hos smärtspecialist och denna tyckte att det var en smärta som kräver morfinbehandling. Jag tycker inte om att ta så mycket mediciner som min smärta kräver.
Smärtan påverkar sömn och hela mitt liv.
Har du något att tillägga skulle jag vara jättetacksam.
Man talar hela tiden om att det tar tid men nu tycker jag att det har gått sedan 2014 maj och fortfarande så ont, jag vill inte vara sjukskriven vilket detta tillstånd kräver i nuläget.

Jag har upprepade tillfällen fått cortisoninjektioner men dessa har oftast bara haft verkan så länge bedövningen håller i.

Kortisoninjektionen i axelleden brukar vanligen sättas i axelledens slemsäck, bursa subakrommiale. Blir du smärtfri av lokalbedövningen, under någon timme efter en sådan injektion, så talar detta för att du har fått en inklämning i axeln, impingement.