08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Smärtor i axeln efter operation för 10 år sedan

Har för ca 10 år sedan opererat höger axel med klavikelresektion och akromioplastik.

De två första operationerna vart inte bra vilket ledde till 18 månaders sjukskrivning som gjorde mig smärtfri fram tills någongång förra året. Min fråga till er är kan dessa problem komma tillbaka?
Smärtan är densamma som den jag hade förut men jag har inte samma inskränkning på rörelse i axeln. Det blir i vissa rörelser VAS 10.
Annars så funkar det ok att jobba med armen, men att jag ibland måste få lyfta från rätt sida för mig.
Jag undrar nu om ni tror att det går att göra något åt detta eller om det är något jag får leva med?

En operation för impingement innebär att man slipar bort lite ben för att öka utrymmet över rotatorcuffen. Operationen fungerar väl hos de flesta patienter.
Men en operation för impingement innebär inte en garanti för att man förblir smärtfri. Efter ett smärtfritt intervall och nya smärtor brukar rehab och sjukgymnastik under ett par månader fungera bra.
En ny operation är sällan nödvändig.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00