08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Värkande, svag o stel axel

Sedan snart fem månader så har jag haft problem med värk och stelhet i vänster axel. Sökte för 3 mån sen läkarvård för detta.

Informerade att jag sedan hösten 2012 har haft problem med nattlig värk och stelhet och att det nu blivit värre sedan 5 mån tillbaks, då med problem att lyfta samt vrida armen i utåtrotation, kommer ca 80 grader obelastat och med någon typ av belastning så ökar smärtan vilket medför sämre rörlighet. Sedan dess har jag också gått hos en sjukgymnast 2 gånger i veckan.
Blev remitterad på vanlig röntgen som dock inte visade något och blev principiellt ombedd att söka ett annat arbete (jobbar som vvs-montör). Krävde då en remiss till magnetröntgen som visade att det finns artros i ac-leden med mjukdelsproliferation omkring och en 1 cm stor cysta invid leden samt att det finns en partiell supraspinatusruptur.
Trots nu ca 3 mån sjukgymnastik så har ej rörligheten förbättras men smärtan mildrats något, fortfarande problem nattetid.
Frågan är nu vad göra och om det finns något att göra åt detta. Läkaren på VC tycker fortsatt antiinflammatoriskt och sjukgymnastik. Själv skulle jag vilja få en remiss till en ortoped vilket min sjukgymnast tycker jag skall kräva.

Det framgår att du har flera olika förändringar i din axelled som kan försvåra en impingementsjukdom.
Artros i yttre nyckelbensleden behöver inte göra ont, men den minskar rörelseomfånget i axelleden något och kan på så sätt bidraga till en inklämning längre ut.
En liten skada av rotatorcuffen försvagar axeln något så att uppåtriktade krafter av ledkulan blir lite svårare för axeln att justera.
Vidare tyder cystan på att broskläppen (labrum) i axeln är sliten. Labrums funktion är att centrera ledkulan i ledskålen, detta kan sannolikt ge problem med en seninklämning.
Eftersom du har haft ont så pass länge och verkar ha en uttalad smärta så tycker jag att det är vettigt att du träffar en axelspecialist.