08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Artros i inre och yttre nyckelbensleden

Har AC led och SC led artros samt kalk och inflammation i axeln. Har fått en kortisonspruta i axeln för ett år sedan som tyvärr tog i en muskel, vilket orsakade mig problem länge efteråt. Nu pratar man om att ge mig kortison i SC leden, hur vanligt är det? Finns det risker?

Det finns inga större risker med en kortisoninjektion i axeln. Den kan ibland göra ganska ont dagen efter injektionen.

Effekten av behandlingen varierar mellan olika individer. I genomsnitt så håller den smärtstillande effekten av en kortisoninjektion omkring 3-4 veckor. Men kortisoninjektionen kan lika gärna ha effekt under ett par dagar eller ett par månader.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00